Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim we wrześniu 2009 r.

Na koniec września 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 117 475 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1899 osób, tj. o 1,6%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września wynosiła w Małopolsce 90 812 osoby.


Spośród ogólnej liczby bezrobotnych we wrześniu 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

      Kobiety 63 664 (54,2 %)
      Osoby z prawem do zasiłku 21 102 (18,0 %)
      Zamieszkali na wsi
63 496 (54,1 %)
      Młodzi w wieku do 25 roku życia 33 033 (28,1 %)
      Niepełnosprawni 6 036 (  5,1 %).


We wrześniu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 19 814 bezrobotnych (wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca), natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 17 915 osób (wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca), z tego 7582 z tytułu podjęcia pracy (wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca). W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęły 6472 oferty pracy (wzrost do poprzedniego miesiąca oraz  do września poprzedniego roku).


Kwartalne podsumowania sytuacji na małopolskim runku pracy dostępne na stronie WUP w Krakowie:
http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/biuletyn

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009