Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Wolontariat


Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny, chętny) — dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych.


Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik, społecznik, altruista (choć nie są to synonimy). Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie itd. Niezbędne są za to takie cechy jak odpowiedzialność i uczciwość Szacuje się, że obecnie około pięć milionów Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Wiele ogromnych przedsięwzięć społecznych odbywa się na zasadzie wolontariatu. W Polsce najłatwiej zauważyć wolontariuszy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji Mam Marzenie, Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" , Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych, Amnesty International.

5 grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza, a rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.

Prawnie, wolontariat w nieznacznym stopniu określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Brak oddzielnych przepisów stwarza praktyczne bariery w rozwoju tej formy pracy. Wolontariat w internecie  >>

 Wolontariat - najczęsciej zadawane pytania >>


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009