Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Wędki porzucone! - partnerskie sieci utworzone... zaczynają swoją działalność

Utworzenie lokalnych sieci współpracy na rzecz rynku pracy na terenie 8 powiatów w skali kraju stało się faktem.  Organizacje pozarządowe oraz parafie z wybranych powiatów z województwa małopolskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego połączyły siły dla zwiększenia swej skuteczności w realizacji zadań w zakresie rynku pracy, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Tym samym realizowane jest zasadnicze założenie projektu „Współpraca dla pracy”, który wspiera lokalne inicjatywy, kreatywność i zapał społeczników chcących poprawić sytuację na lokalnych rynkach pracy.

Uczestnicząc w cyklach szkoleniowych z zakresu zarządzania organizacją oraz przygotowania i realizacji projektów członkowie, pracownicy i wolontariusze z parafii i organizacji podnoszą swą wiedzę i umiejętności, dążąc do profesjonalizmu w działaniu dla swych organizacji oraz efektywnego aplikowania o środki na poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W centrum ich zainteresowania są osoby bezrobotne i potrzebujące doradztwa, zmiany lub podniesienia kwalifikacji, wchodzące na rynek pracy, borykające się z niedopasowaniem do obecnych realiów rynku pracy.

Lokalni animatorzy współpracy – liderzy miejscowych Rodzin Kolpinga – zapoczątkowali tworzenie lokalnych porozumień, a obecnie pracują nad zainicjowaniem ich działania.
Impulsem do konstytuowania oraz określenia zadań poszczególnych sieci są „Lokalne Warsztaty Partnerskie”.
Warsztaty zainaugurowała sieć w Kłodawie Gdańskiej, której przedstawiciele w dniach 23-24 maja b.r. spotkali się w Pruszczu Gdańskim. W dalszej kolejności pracowały sieci z Brzeska, Chełmka, Poręby Żegoty, Luborzycy oraz Łeby. Przed nami seminaria w Sycowie oraz w Wadowicach. Każda z sieci różni się, gdyż jest syntezą osobowości i doświadczeń różnych osób. Łączy je jednak fakt zaangażowania społeczników – ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój wolny czas dla dobra drugiego. Przedstawiciele lokalnych NGO i parafii bazując na swych doświadczeniach oraz kapitale zapału na rzecz poprawy jakości życia współmieszkańców swych powiatów, nie szczędzą czasu oraz wysiłków.

Na czym polegają „Lokalne Warsztaty Partnerskie”?

W gronie przedstawicieli partnerskich organizacji pozarządowych i parafii oraz z udziałem przedstawicieli lokalnej administracji dokonywana jest charakterystyka lokalnego rynku pracy oraz diagnoza problemów lokalnych społeczności. Jak kryzys gospodarczy odbił się na rynku pracy, kto ucierpiał w jego skutek i na pomoc jakich instytucji może liczyć, to zagadnienia najczęściej poruszane na lokalnych warsztatach obok zagadnień statystyki bezrobocia oraz analizy rynku miejscowych pracodawców.
Z pomocą przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy dokonywana jest próba określenia najsłabszych punktów lokalnego rynku pracy. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy z bezrobotnymi oraz spostrzeżeniami na temat najbardziej skutecznych i pożądanych form wsparcia dla nich.
Wymiernym efektem pracy w ramach warsztatów jest przygotowanie trzyletniego planu współpracy oraz określenie kluczowych wskaźników, które pozwolą weryfikować skuteczność sieci i podejmowanych przez nią działań.
W najbliższych dniach ruszają pierwsze szkolenia menadżerskie, które wyposażą uczestników w umiejętności zarządzania organizacją, czasem, kadrami oraz formułowania strategii public relations, fundraisingu, współpracy z otoczeniem i partnerstwa.

Życząc powodzenia w realizacji zadań sieci lokalnych staramy się wspierać ich działania i z radością przyglądamy się osiągniętym przez nie sukcesom.


Urszula Bukowska

 

<<   Powrót do działu - Z życia sieci


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009