Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

dolnośląskie - inne


Konferencja "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej"

Fundacja "Promyk Słońca" zaprasza na konferencję pt. „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy”, która odbędzie się 22 stycznia 2010 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, ul. Janiszewskiego 8).
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli. Jej celem jest upowszechnienie w szkołach na Dolnym Śląsku programu edukacji włączającej, a także pomoc szkołom w przygotowaniu i realizowaniu jak najlepszej oferty edukacyjnej i organizacyjnej skierowanej do uczniów niepełnosprawnych.
Konferencja rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i EFS, w ramach którego 20 dolnośląskich szkół otrzyma wsparcie, w tym środki na zakup pomocy dydaktycznych.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 stycznia br.- faksem: 071 782 77 77 w.40 lub e-mailem: fundacja@promykslonca.pl


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009