Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w sierpniu 2009 r.

Na koniec sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 115 576 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1269 osób, tj. o 1,1%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia wynosiła w Małopolsce 91 196 osoby.


Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w sierpniu 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

      Kobiety 
63 020 (54,5 %)
      Osoby z prawem do zasiłku 21 750 (18,8 %)
      Zamieszkali na wsi
62 128 (53,8 %)
      Młodzi w wieku do 25 roku życia 31 270 (27,1 %)
      Niepełnosprawni
5 987 (  5,2 %)


W sierpniu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 15 210 bezrobotnych (spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca), natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 13 941 (spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca) osób, z tego 5580 z tytułu podjęcia pracy (spadek). W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęło 6250 ofert pracy (wzrost).

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009