Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w sierpniu 2009 r.

W końcu sierpnia 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim wynosiła 131699 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do lipca o 643 osoby, tj. o 0,5%  (w poprzednim miesiącu zanotowano wzrost bezrobocia o  412 osób, tj. o 0,3%). W kraju zanotowano wzrost bezrobocia o 12,9 tys. osób, tj. o 0,8%.

W latach 1999–2002 wzrost bezrobocia na Dolnym Śląsku w sierpniu był 2–4 krotnie większy niż w sierpniu bieżącego roku, natomiast w latach 2003–2008 notowano w takim samym okresie sprawozdawczym spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W sierpniu bieżącego roku zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego następujące tendencje:

  • zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca napływ bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w sierpniu o 2569 bezrobotnych mniej niż w lipcu oraz o 2452 osoby więcej niż w sierpniu 2008 roku. W omawianym miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano wzrostu napływu na rynek pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). Po zwiększeniu napływu absolwentów w lipcu (o 219 osób), w sierpniu zanotowano spadek napływu tej grupy bezrobotnych o 260 osób. Zmniejszył się również (o 131 osób) napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w lipcu zanotowano wzrost napływu o 60 osób).
    W sierpniu zanotowano ponadto spadek (o 1249 osób) napływu bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy (w lipcu wystąpił wzrost o 1409 osób),
  • zanotowano w porównaniu do lipca spadek odpływu bezrobotnych o 2800 osób, w tym o 455 osób zmniejszył się odpływ z powodu spadku liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy, ponadto o 364 osoby zmalała liczba bezrobotnych którzy podjęli pracę, a o 1688 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba zgłoszonych ofert zatrudnienia do powiatowych urzędów pracy. W sierpniu pracodawcy zgłosili o 999 ofert pracy mniej niż w lipcu, jednocześnie o 1832 mniej niż w sierpniu 2008 roku.

Napływ i odpływ bezrobotnych. 

  • W sierpniu bieżącego roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 18631 bezrobotnych, tj. o 2569 osób mniej niż w lipcu, jednocześnie o 2452 osoby więcej niż w sierpniu 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszył się o 260 osób napływ bezrobotnych absolwentów (osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki), o 131 osób zmalał napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, a o 1249 osób mniej powróciło do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy.
  • W sierpniu 2009 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 6549 ofert zatrudnienia - o 999 mniej niż w lipcu, jednocześnie o 1832 mniej niż w sierpniu 2008 roku. W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert zatrudnienia 46,3% stanowiły propozycje pracy subsydiowanej (44,0% w miesiącu poprzednim, 35,7% w sierpniu 2008 roku).
  • W sierpniu podobnie jak w poprzednim miesiącu, zanotowano spadek liczby bezrobotnych wśród mężczyzn natomiast wzrost bezrobocia wystąpił wśród kobiet. Populacja bezrobotnych mężczyzn zmalała o 358 osób, a liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1001 osób.
  • Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych nastąpił ponadto wśród osób: bez wykształcenia średniego (o 140 osób), powyżej 50 roku życia (o 110 osób), z prawem do zasiłku (o 1207 osób),  zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 87 osób).
  • Zwiększyła się populacja zarejestrowanych bezrobotnych: poprzednio pracujących (o 199 osób),  dotychczas nie pracujących (o 444 osoby), bez prawa do zasiłku (o 1850 osób), zamieszkałych na wsi (o 114 osób), zamieszkałych w mieście (o 529 osób), do 25 roku życia (o 347 osób), długotrwale pozostających bez pracy (o 125 osób), niepełnosprawnych (o 128 osób), bez kwalifikacji zawodowych (o 50 osób), samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (o 256 osób) oraz kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (wzrost o 327 osób).


Źródło:
http://www.dwup.pl


<<   Powrót

<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009