Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sieć luborzycka poszła na całość!

Jak się zintegrować? Członkowie luborzyckiej sieci stwierdzili, że zrobią to najlepiej podczas festynu, prezentując się lokalnej społeczności! I jak postanowili, tak zrobili; w niedzielę 13 września, na terenie Domu Kolpinga w Luborzycy. Nie lada wyzwanie, które sieć sobie postawiła dowodzi, że już od początku swojej wspólnej działalności wychodzą do ludzi, na rzecz których chcą razem pracować i w świadomości których chcą pozytywnie zaistnieć . Impreza rozpoczęła się w południe, przemarszem orkiestry „Kosynierzy”sprzed luborzyckiego Kościoła na plac przed Domem Kolpinga, gdzie uroczyście wszystkich gości przywitali członkowie prezydium sieci: Robert Prusak, Anna Kramarz i Jerzy Kozik. Wszystkich przybyłych zaproszono do zabawy oraz do udziału w konkursie wiedzy na temat organizacji tworzących sieć luborzycką i funkcjonujących na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Chętni, wszelkie informacje mogli znaleźć w materiałach promocyjnych oferowanych na stoiskach przygotowanych przez poszczególne organizacje.
Bogaty program festynu zapewniał mnóstwo atrakcji tym, którzy zdecydowali się spędzić tutaj niedzielne popołudnie. Na część artystyczną złożyły się koncerty: orkiestry dętej z Luborzycy „Kosynierzy” oraz recital młodych absolwentek miejscowego gimnazjum, występy taneczne w wykonaniu zawodowych tancerzy, a następnie grupy tanecznej z Czulic, działającej przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy i program słowno-muzyczny przedstawiony przez uczniów szkoły podstawowej w Łuczycach, którzy dodatkowo wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II.
Splendoru temu spotkaniu dodała obecność specjalnych gości w osobach m.in.. Zastępcy Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Wiesława Wójcika, Wiceprezesa Zarządu Stowarzeszenia Korona Północnego Krakowa pani Barbary Kawa, Sekretarza Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pana Krzysztofa Wolskiego, proboszczów parafii w Luborzycy - księdza Władysława Ulmaniec, w Prusach - księdza Bogusława Zając i w Więcławicach – księdza Ryszarda Honkisza, który wygłosił prelekcję na temat Dróg Jakubowach w Polsce i w Europie – którą spuentowało niespodziewane przybycie już pod koniec festynu, dwóch pielgrzymów właśnie szlaku Świętego Jakuba – zbieg okoliczności?
Festyn okazał się bardzo dobrym sprawdzianem dla sieci, a jego sukces jest niewątpliwie cegiełką budującą powodzenie jej przyszłych działań.


Rodzina Kolpinga w Luborzycy

<<  Powrót do działu - Z życia sieci

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009