Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy - dane GUS

Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce (kwartalne)   Więcej  >>

Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce (miesięczne)  Więcej >>

Dane o rynku pracy z województwa dolnośląskiego (miesięczne)    Więcej >>

Dane o rynku pracy z województwa małopolskiego (miesięczne)    Więcej >>

Dane o rynku pracy z województwa pomorskiego (miesięczne)    Więcej >>


Słowniczek pojęć

ABC bezrobotnego   Więcej >>

ABC pracodawcy   Więcej >>


Ustawy i akty prawne

Ustawy i akty prawne związane z pracą i zatrudnieniem  Więcej >>


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009