Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rodzina Kolpinga w Luborzycy wita przyszłych partnerów sieci

Kolejne spotkanie, organizowane przez lokalną Rodzinę Kolpinga jako lidera sieci w projekcie „Współpraca dla pracy”, stało się faktem. 13 marca br. do Domu Kolpinga w Luborzycy przybyli członkowie stowarzyszeń powiatu krakowskiego, zaproszeni przez Rodzinę Kolpinga  w Luborzycy do wspólnego działania w ramach  tego projektu. Zebrani na spotkaniu (prawie 20 osób) mieli okazję poznać główne założenia projektu i przedyskutować różne jego aspekty.


Spotkanie wpisane w pierwszy etap realizacji projektu – etap poszukiwania partnerów do współpracy w sieci – zgromadziło w piątek 13 marca w Domu Kolpinga w Luborzycy przedstawicieli pięciu  organizacji oraz jednej parafii. Były to:  Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie Wspierające  Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej  „Nad Dłubnią”, Rodzina Kolpinga w Prusach oraz Stowarzyszenie Pieśni i Tańca „Sułkowianie”. Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach, która też  weźmie udział w projekcie  reprezentował ks. proboszcz Ryszard Honkisz. Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez przewodniczącego Rodziny Kolpinga w Luborzycy  p. Roberta Prusaka, członkowie poszczególnych stowarzyszeń przedstawili ogólną charakterystykę swoich organizacji, obszar ich działania, założenia i dotychczasowe doświadczenia. Zasadniczą część spotkania stanowiła prelekcja asystentki projektu p. Urszuli Bukowskiej ze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce –  projektodawcy przedsięwzięcia. Zaprezentowała ona główne cele projektu „Współpraca dla pracy”, zadania stawiane przed uczestnikami oraz zasadnicze korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania i dyskusja, jaka się po niej wywiązała. W czasie jej trwania, uwidoczniła się różnorodność oczekiwań poszczególnych stowarzyszeń wobec projektu. Wynikają one w znacznej mierze z ich dotychczasowych doświadczeń i specyfiki ich działalności statutowej. Właściwe wykorzystanie tego zróżnicowania  może stanowić duży atut organizowanej sieci.
Dyskusji nie przerwała nawet kolacja kończąca spotkanie,  która -można powiedzieć- była finalnym argumentem dla podjęcia współpracy w myśl starej jak świat maksymy: „Przez żołądek do serca!” Można więc mieć nadzieję, że spotkanie przyniesie zamierzony efekt – szybkie podpisanie umów partnerskich.

 

<<  Powrót do działu - Z życia sieciwszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009