Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Razem możemy więcej - spotkanie w Chełmku

19 marca b.r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów lokalnej sieci współpracy z powiatu oświęcimskiego. Do wspólnych działań w ramach nowego projektu przyłączyło się kilkanaście organizacji. Na spotkanie przybyli członkowie Bobreckiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego ”Spichlerz”, wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa” z Oświęcimia, dwie osoby reprezentowały Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z Osieka, przybył także prezes Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Libiąża, przedstawiciele Dzieła Kolpinga z Krakowa, sekretarz naczelny Dzieła Kolpinga, koordynatorka projektu, asystentka do spraw merytorycznych oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku.

Na wstępie spotkania animatorka projektu powitała zaproszonych gości. Kolejnym punktem zebrania było krótkie wystąpienie sekretarza naczelnego Dzieła Kolpinga, który przedstawił idee Błogosławionego Kolpinga i zasady jakimi kierują się jej członkowie w pracy na rzecz lokalnych społeczności. Następnie prowadząca dokonała charakterystyki dokonań Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku i omówiła najważniejsze projekty dotyczące pomocy dla osób bezrobotnych , które miały miejsce na przełomie 2004-2008 roku i w znaczny sposób zmniejszyły bezrobocie w naszej gminie, a także pomogły osobom wykluczonym społecznie odnaleźć się na rynku pracy i podnieść swoje kwalifikacje poprzez zorganizowanie kursów oraz szkoleń zawodowych.

Kolejną prelegentką była asystentka do spraw merytorycznych, która w sposób przejrzysty i zrozumiały objaśniła zebranym cele i założenia projektu oraz zapoznała ich z kolejnymi etapami realizacji projektu, szkoleniami dla specjalistów i menagerów organizacji na temat :budowania partnerstwa i opracowywania strategii partnerstwa, zarządzania organizacją pozarządową i pozyskiwania funduszy na dalsze działania, tworzenia i realizacji projektu partnerskiego.

Każdy z zebranych gości zaprezentował swoje stowarzyszenie, jego cele oraz działania jakie podejmuje w swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie rozmowy zauważono wiele wspólnych działań w ramach, których można podjąć dalszą współpracę, odkryto także mnóstwo nowych perspektyw współpracy. Dyskusja toczyła się w serdecznej atmosferze, co przyczyniło się do nawiązania nowych pozytywnych kontaktów.

Sukcesem spotkania było uroczyste podpisanie porozumień współpracy z dwoma organizacjami, oraz złożenie deklaracji uczestnictwa ze strony kolejnych stowarzyszeń.

Należy nadmienić także, iż w ramach aktywnego działania w sieci współpracy deklaracje
o przystąpieniu do współpracy złożyli także kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta w Chełmku oraz proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku, jednak ze względu na obowiązki zawodowe nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

Słodkim zakończeniem spotkanie był tort współpracy. W czasie jego degustacji nadal trwała dyskusja o możliwościach działania w sieci. Tak jak w słodkim torcie, choć jest kilka warstw i każda jest odmienną częścią, to jednak tworzą jedną, niepowtarzalną całość. Nasze spotkanie pokazało nam, jak wiele nas łączy, uświadomiło, że w ramach wspólnych działań możemy więcej.


Wioletta Kosowska - Maca

 

<<  Powrót do działu - Z życia sieci


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009