Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

FUNDUSZE  W  PIGUŁCE 

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w POKL >>


Fundusze na działalność dla dzieci i młodzieży  >>

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ...   >>


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.1 POKL WSPARCIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA NA REGIONALNYM RYNKU PRACY ...  >>

 

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009