Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w październiku 2009 r.

Według stanu na 31 października 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 89 316 osób (w kraju 1 744,3 tys. osób).
W październiku 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,8% (w kraju 11,1%).
W październiku 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono 4 193 oferty pracy (w kraju 75,7 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 43,1% ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 1 874, w tym 306 (16,3%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W październiku w porównaniu do września 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwiększyła się o 2 880 osób, tj. o 3,3%.
W październiku 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 4 powiatach województwa, w bytowskim o 2,3%, sztumskim o 2,1%, chojnickim o 1,3% oraz w kwidzyńskim o 0,7%. W pozostałych powiatach wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, największy w Gdyni o 13,1% i w powiecie nowodworskim o 10,3%.
W październiku 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim zwiększyła się o 0,3 pkt proc., w kraju o 0,2 pkt proc.

Osoby zarejestrowane według stanu na 31 października 2009 r.:
Bezrobotne kobiety – 49 452 osoby, tj. 55,4% ogółu bezrobotnych; w stosunku do września 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 1 079 osób, tj. 2,2% (wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 1 801 osób, tj. o 4,7%).
Bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku – 22 793 osób (25,5% ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost o 457 osób, tj. o 2,0%).
Bezrobotni cudzoziemcy - 65 osób (we wrześniu 2009 r. – 66 osób).
Osoby poszukujące pracy – 2 116 osób, w tym 1 086 osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu (we wrześniu 2009 r. - odpowiednio 2 125 osób i 1 084 osoby).
W październiku 2009 r. - 587 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesiąca uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było 1 607 osób (w końcu
września 2009 r. – 1 702 osoby).

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego, stan 31 października 2009 r.

      do 25 roku życia 21 615
      które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 086
      długotrwale bezrobotne 29 079
      kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8 507
      powyżej 50 roku życia 18 159
      bez kwalifikacji zawodowych 24 915
      bez doświadczenia zawodowego 19 116
      bez wykształcenia średniego 52 912
      samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 8 257
      które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1 208
      niepełnosprawni 4 968


W porównaniu do września br., w październiku 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych wśród wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Podsumowanie
Na kształtowanie się liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w październiku 2009 r. miały wpływ m.in.:

  • Większa liczba rejestracji (17,6 tys. osób), niż liczba wyłączeń bezrobotnych (14,7 tys. osób).
  • Mniejsza niż we wrześniu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 0,4 tys. osób, tj. o 2,3%), wynikająca ze spadku rejestrujących się po raz pierwszy (o 1,1 tys. osób, tj. o 22,3%).
  • Nieznacznie większa niż w poprzednim miesiącu liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (o 0,2 tys. osób, tj. o 1,1%).

Źródło: http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykul/2885.html


<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009