Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Partnerstwa Ngo a rynek pracy

Jak właściwie określić cel?


Niewątpliwe czynnikiem prowadzącym partnerstwa do sukcesu jest właściwie określony cel, który odpowiada na bieżące, istotne problemy lokalnej, społeczno-gospodarczej rzeczywistości. Błędem jest szukanie go przy biurku, w zaciszu gabinetu. Jeżeli chcemy pomagać ludziom – musimy do nich wyjść, poznać ich potrzeby.
Aby partnerstwo odpowiednio zaplanowało swoją działalność musi dogłębnie przeanalizować lokalną rzeczywistość. Specjaliści sugerują, aby nie ograniczać się i nie zawężać tej analizy do najmniejszych jednostek podziału terytorialnego jak np. powiat. Właściwy obraz małej jednostki osiąga się na tle większej całości: województwa i kraju. Specyfikę lokalnego rynku pracy odkryjemy, jeżeli będziemy znali tendencje ogólnokrajowe. Tym sposobem będziemy w stanie zdiagnozować lokalne problemy.
Wiedza zdobyta poprzez analizę danych wtórnych, poprzez badania terenowe i spotkania z mieszkańcami pozwala na określenie obszarów, w których partnerstwo może dobrze funkcjonować.


Analizy, Analizy, Analizy ….


Analiza danych wtórnych na podstawie różnych źródeł nie powinna znowu ograniczać się tylko do zagadnień związanych z rynkiem pracy, czyli danych o bezrobociu, o dynamice ofert pracy, migracji zarobkowej. Powinna również obejmować zagadnienia demografii (struktura wieku, płci, migracje, przyrost naturalny), gospodarki (struktura lokalnych przedsiębiorstw, ilość inwestycji, stopień rozwoju technologicznego), edukacji (struktura wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, oferta szkoleniowa, dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy).

Dane wtórne (inaczej zastane) to wszystkie informacje i wskaźniki, które można znaleźć w istniejących już źródłach informacji, opracowaniach, publikacjach i w Internecie .

 

Instytucje – źródła danych wtórnych: Główny Urząd Statystyczny, regionalne urzędy statystyczne wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, samorządy lokalne, instytucje nadzoru oświaty, izby i urzędy skarbowe, instytucje wsparcia przedsiębiorczości, związki zawodowe, związki pracodawców, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.


Dodatkowych informacji można również szukać w opracowaniach, ekspertyzach i pracach studyjnych przygotowanych na potrzeby określenia strategii rozwoju gmin, powiatów, województw i kraju, jak również raportów powstałych w ramach różnych programów i projektów finansowanych np. przez UE. Ponieważ te ostatnie mogą być rozproszone po różnych instytucjach, informacje o nich można uzyskać w instytucjach wdrażających takie programy (MIPS, MRR).
                                                                                     Opr. Anna Wiśniewska

<<   Powrót do działu - Analizy i Publikacje


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009