Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

O bezrobociu na posiedzeniu Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga

 42 delegatów z ponad 30 związków narodowych zrzeszonych w Międzynarodowym Dziele Kolpinga spotkało się w maju br. na corocznym posiedzeniu Rady Generalnej w Kolonii. Głównym tematem spotkania było bezrobocie i sposoby jego zwalczania. Tłem wszystkich posiedzeń i dyskusji były w tym roku uroczystości jubileuszowe: 160. rocznica powstania w Kolonii pierwszego katolickiego Związku Czeladników.

Tematem przewodnim posiedzenia Rady Generalnej odbywającego się na początku maja br. w Kolonii był problem bezrobocia i sposoby jego zwalczania w krajach, gdzie Dzieło Kolpinga jest reprezentowane. Wybór tego tematu ustalony został już na Zebraniu Generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w roku 2007 w ramach uchwalonego kolpingowskiego programu pracy na najbliższe 5 lat.

W tematykę bezrobocia wprowadziła delegatów dr Hildegarda Hagemann – reprezentująca Międzynarodowe Dzieło Kolpinga przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). W swoim wystąpieniu przedstawiła działania i programy realizowane przez MOP, ze szczególnym uwzględnieniem programów dotyczących problemu tzw. „godnej pracy” (Decent Work) oraz sektora zatrudnienia nieformalnego.

W wystąpieniu przedstawione zostały także dane dotyczące głównych tendencji dotyczących bezrobocia i zatrudnienia w skali globalnej, a także wskaźniki bezrobocia na poszczególnych kontynentach, z podziałem na różne grupy osób (kobiety, mężczyźni, młodzież, dorośli). Na podstawie przedstawionych danych widać wyraźnie wpływ globalnego kryzysu ekonomicznego na wzrost bezrobocia zagrażającemu także istniejącym miejscom pracy w sektorze formalnym. W nadchodzących latach prognozowane jest szczególnie wysokie bezrobocie wśród młodych osób.

Ciekawym elementem posiedzenia były prezentacje działań w zakresie rynku pracy z poszczególnych krajów, poczynając od programów kredytowych w Indiach i Brazylii, poprzez dokształcanie młodzieży i dorosłych na kursach zawodowych w Niemczech, Rumunii i w Austrii, doradztwo zawodowe w Republice Południowej Afryki i Polsce, a kończąc na działaniach w zakresie przedsiębiorczości w Tanzanii, Argentynie i Urugwaju. Delegaci mieli także okazję zwiedzić Ośrodek Kształceniowy w Kolonii, prowadzony przez tamtejszą Rodzinę Kolpinga. Tu młodzież może nauczyć się zawodu kucharza i kelnera, a także uczestniczyć w zajęciach komputerowych. Wszyscy uzyskują wsparcie w zakresie poszukiwania pracy poprzez kontakt z konkretnymi pracodawcami, który zapewnia ośrodek.
Posiedzenie Rady Generalnej jest także doskonałą możliwością spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy delegatami kolpingowskich związków narodowych z różnych krajów świata, którzy mają okazję zaprezentować swoją działalność podczas krótkich prezentacji na forum oraz dyskusji i pracy w grupach roboczych. W tym roku spotkanie to wiązało się dodatkowo ze szczególnym przeżyciem duchowym, gdyż jeden dzień przeznaczony został na rekolekcje. Były one niezapomnianym doświadczeniem i wyrazem łączności pomiędzy reprezentantami Dzieła Kolpinga na świecie.

                                                                                                                              Beata Harasimowicz

 <<   Powrót do działu - Kolping a praca


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009