Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Zmiany w ustawie o finansach publicznych a wdrażanie Funduszy Europejskich

1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie finansowania programów operacyjnych, w tym Programu Kapitał Ludzki (PO KL). W budżecie państwa wyodrębniono budżet środków europejskich (w tym Europejski Fundusz Społeczny) oraz przyjęto zasadę, iż płatności ze środków europejskich będą dokonywane na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pełna informacja o tych zmianach dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl .


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009