Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Zakończono ocenę formalną wniosków w konkursie "Współpraca dla pracy"

17 maja br. minął termin składania wniosków projektowych w konkursie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga skierowanego do ośmiu partnerskich sieci uczestniczących w projekcie „Współpraca dla pracy”. W terminie wyznaczonym przez grantodawcę wpłynęło 7 wniosków aplikujących o dofinansowanie partnerskich projektów skierowanych do osób i grup społecznych potrzebujących wsparcia na lokalnych rynkach pracy.
Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i obecnie zostaną przekazane do oceny merytorycznej, którą przeprowadzą dwaj niezależni asesorzy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2-3 lipca br. w czasie konferencji podsumowującej projekt „Współpraca dla pracy”.

 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009