Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy

21 kwietnia 2009 r. w Sejmie pod przewodnictwem posła Sławomira Piechoty (PO) odbyło się  wysłuchanie publiczne rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysłuchanie publiczne jest młodą instytucją w prawie polskim (zostało wprowadzone w 2006 r. do regulaminu Sejmu dla projektów ustaw) i stanowi jedną z form bezpośredniego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa. W wysłuchaniu wzięło udział prawie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego, z czego połowa z nich wyraziła swoje opinie. Zwrócono uwagę na zbytnie sformalizowanie proponowanych zmian i postulowano zastąpienie twardych ram ustawowych miękkimi regulacjami, które pozwalałyby na elastyczne kształtowanie relacji i rozwój różnych możliwości działania obywateli na rzecz interesu społecznego. Zastrzeżenia miano już do samej definicji organizacji pożytku publicznego. Zarzucono nowelizacji, że zamiast upraszczać komplikuje kolejne sfery życia społecznego. Poprzez próbę regulacji i narzucanie sztywnych schematów może ograniczyć aktywność społeczną. W wystąpieniach znalazła się krytyka ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego oraz krytyka propozycji powstania lokalnych instytucji regulujących współpracę administracji ze stowarzyszeniami i tworzenia rad działalności pożytku publicznego na poziomie lokalnym. Postulowano o wprowadzenie zapisu o tzw. "regrantingu", czyli możliwości przekazywania środków publicznych  na rzecz mniejszych organizacji poprzez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe.  Z pozytywnymi opiniami spotkała się propozycja uściślająca zasady przyznawania organizacjom statusu OPP.
Prace nad tą ustawą trwają już od 2005 r. i niestety można mówić o coraz mniejszym zainteresowaniu jej postępami ze strony społecznej. W 2007 r., kiedy miało miejsce pierwsze wysłuchanie tej nowelizacji, przybyło na nie prawie 100 osób.
Strona rządowa zapewniła, że wszystkie postulaty zostaną wzięte pod uwagę oraz obiecała, że teraz nastąpi już czas podejmowania ostatecznych decyzji.

Więcej informacji w biuletynie z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009