Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Ważna jest promocja!

Wiele się mówi na temat promowania w środkach masowego przekazu. Wartość informacji w dzisiejszym świecie zdaje się być niezwykle istotna! Wobec smutnych
i tragicznych wiadomości docierających do nas z każdej strony warto ujawniać oraz podkreślać działania, które przynoszą pomoc i korzyść. Ważne jest, aby cieszyć się takim sukcesem , dzielić nim –inspirując tym samym innych do ich własnej aktywności.

Każde spotkanie, konferencja, debata, w której uczestniczymy, bądź jesteśmy prelegentami, pozwala promować nasze działania, a przez to dobre praktyki.
W trakcie wspólnych spotkań dzielimy się nawzajem wiedzą
i doświadczeniem, nawiązujemy nowe kontakty, poszerzamy krąg znajomych, stajemy się kolejnymi partnerami, aby pomagać lepiej i więcej.

Jak ważna jest promocja stowarzyszenia dowiedziałam się dzięki uczestnictwu w szkoleniu dla menadżerów, organizowanym w projekcie „Współpraca dla pracy”. Idąc za ciosem postanowiłam wykorzystać swoją wiedzę
i umiejętności i wzięłam udział w debacie społecznej
w Chrzanowie.

W      Powiatowym      Centrum       Pomocy       Rodzinie
w  Chrzanowie i  Oświęcimiu  jest  realizowany  projekt 
„Z pomocą rodzinie” w ramach, którego organizowane są także debaty społeczne.
  Poprzez spotkania i możliwość wymiany doświadczeń mamy możliwość skonfrontować nasze działania z innymi, dowiedzieć się wielu cennych informacji, mamy możliwość porównania z innymi stowarzyszeniami instytucjami pomagającymi potrzebującym, a także możemy nauczyć się współpracy i partnerstwa, gdyż najważniejsze jest, aby działać razem, a nie przeciw sobie.

Po pierwszym udanym wystąpieniu, przyszło kolejne zaproszenie. Mam nadzieję i wierzę, że takie spotkania to nie tylko wymiana dobrych doświadczeń, ale także planowanie wspólnych działań na rzecz najbardziej potrzebujących.

Zachęcam gorąco innych, aby korzystali z różnego rodzaju zaproszeń, bo to prawdziwa okazja do promocji swojego stowarzyszenia i nawiązywania kolejnych kontaktów, tak ważnych w dzisiejszym świecie.


Wiola Kosowska Maca
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009