Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Stajemy się profesjonalistami...

Trwa cykl szkoleń: „Zarządzanie – Współpraca – Partnerstwo” (odbyła się już ich I część przeprowadzona dla dwóch grup) przeznaczonych dla menadżerów każdej z uczestniczących w projekcie „Współpraca dla pracy” organizacji czy parafii. Ich celem jest przekazanie menedżerom sieci wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji założeń projektu, nabycie przez nich umiejętności i postaw przydatnych w codziennych działaniach sieci lokalnej. Menadżerowie podniosą swoje kwalifikacje w zakresie planowania pracy, budowania wizerunku organizacji, pozyskiwania funduszy i tworzenia partnerstw lokalnych.

 Pierwsze dwa spotkania odbyły się w Domu Kolpinga w Luborzycy w drugiej połowie czerwca, a kolejne dwa będą miały miejsce w Lanckoronie w pierwszej połowie lipca. Wstępna analiza ankiet wypełnionych przez uczestników I części szkolenia wskazuje na ich duże zadowolenie z udziału w zajęciach, a co za tym idzie z nabytych umiejętności i wiedzy. Wielu z nich szczególnie chwali sobie warsztatowy charakter spotkań, dzięki którym mogą w praktyce przećwiczyć zachowania w sytuacjach, w jakich jako menadżerowie mają szansę spotkać się w swojej codziennej działalności. Odkrywają w sobie umiejętności, z posiadania których, często do tej pory nie zdawali sobie sprawy!

 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009