Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
"Sieci zarzucone, ryby złowione!"

Ostanie punkty harmonogramu projektu „Współpraca dla pracy” zrealizowane, ale na szczęście nie możemy ogłosić, że to koniec, co najwyżej koniec pewnego etapu, który rozpoczyna następny: samodzielne, dojrzałe funkcjonowanie partnerskich sieci współpracy realizujących wspólne działania.
I tak się dzieje! Ten etap został otwarty bardzo pomyślnie – wszystkie sieci podjęły trud tworzenia własnych, lokalnych projektów. Większość z nich przygotowała i złożyła wnioski projektowe i – co niezmiernie nas (zespół projektowy, konsultantów i trenerów) cieszy – część z nich została pozytywnie oceniona i zakwalifikowana do dofinansowania.

W grupie szczęśliwców, którzy mogą realizować swoje pomysły są sieci: luborzycka, porębska, brzeska i łebska. Ta ostania zwyciężyła w konkursie o grant Kolpinga, uzyskując część środków potrzebnych na swoje partnerskie działania, którymi zamierzają objąć 20 bezrobotnych i nieuczących się osób powiatu lęborskiego i wejherowskiego. We współpracy z pracodawcami gminy Łeba chcą im zapewnić udział w warsztatach motywacyjnych i szkoleniach przygotowujących do podjęcia pracy w branży turystyczno-gastronomicznej oraz odbycie praktyk w przedsiębiorstwach, które poszukują kandydatów na konkretne stanowiska. W tym projekcie wysoko oceniono pomysł, formy wsparcia, zaangażowanie w realizację wszystkich partnerów sieci łebskiej oraz włączenie przedstawicieli sektora publicznego (m. in. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku) i sektora prywatnego (lokalnych przedsiębiorców i pracodawców). Tak szerokie partnerstwo w przyszłości może zaowocować kolejnymi wspólnymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności.

Również partnerskim  jest projekt Rodzin Kolpinga z Brzeska i Dębna, które postanowiły podnieść kompetencje 30 niepracujących mieszkańców gminy Dębno w wieku 50+ w zakresie korzystania z technologii informatycznych oraz zwiększyć ich umiejętność poruszania się po rynku pracy. Projekt „Z komputerem na Ty – po pięćdziesiątce” otrzymał dofinansowanie z POKL –  Poddziałanie 9.5.

Szczególne gratulacje należą się sieci porębskiej, która uzyskała dofinansowanie aż 2 partnerskich projektów (również w Poddzialaniu 9.5). Oba są skierowane do młodszej części społeczeństwa – dzieci i młodzieży. Jeden oferuje uczniom szkoły podstawowej bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, a drugi przygotowuje młodzież gimnazjów do wyboru indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, włączając w ten proces również rodziców.

Na koniec – sieć luborzycka – która udowodniła, że zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę można wykorzystać praktycznie i przekuć na działania finansowane ze środków unijnych. Luborzycka Rodzina Kolpinga wraz z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu i Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa już realizuje projekt „Fundraising  dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich” (Poddziałanie 9.5). Jego celem jest pobudzenie świadomości i zwiększenie aktywności wśród lokalnych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego  na rzecz rozwoju edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, a także na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i zapewnienia odpowiedniego rozwoju obszarów wiejskich (opis pochodzi ze strony internetowej projektu: 
www.fundraising-luborzyca.kolping.pl).
I kolejna dobra wiadomość z Luborzycy! Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „SZANSA”, które należy do sieci luborzyckiej, również już realizuje samodzielny projekt „Czysta energia – czyste środowisko”. Ekologia to temat chętnie podnoszony przez sieć luborzycką, czego dowodem jest następny partnerski projekt pt. „„Eko-monter – nowy zawód” (Rodzina Kolpinga w Luborzycy, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Parafia św. Jakuba Apostoła Więcławice Stare), który otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3 PO KL. Jego celem jest rozwój, poprzez specjalistyczne szkolenia, kompetencji zawodowych 20 mieszkańców gmin Kocmyrzów-Luborzyca i Michałowice w zakresie obsługi instalacji technologii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Brawo!

Wszystkim realizatorom projektów życzymy radości i satysfakcji z realizowanych działań, które podejmują dla swoich beneficjentów oraz pomyślności w osiąganiu założonych celów.


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009