Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
POMOCY ! RATUNKU ! ALE JAK SIĘ PISZE PROJEKT ?!

Od 1 marca br. rozpoczął się kolejny bardzo ważny blok działań projektowych: konsultacje i doradztwo. W ramach projektu każda sieć może skorzystać w sumie z 80 godzin konsultacji i doradztwa z zakresu zagadnień wskazanych przez samych zainteresowanych w ankietach potrzeb organizacji i parafii biorących udział w projekcie. Sieci „Współpracy dla pracy”, zobowiązane do przygotowania partnerskich projektów, otrzymują bardzo cenne „narzędzie” w postaci pomocy indywidualnego doradcy-opiekuna.
Do dyspozycji beneficjentów została stworzona pięcioosobowa grupa konsultantów (wysokiej klasy specjalistów w tematyce metodologii budowania projektów, ich realizacji i zarządzania), którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Do grupy tej, w zależności od potrzeb, zapraszani będą dodatkowi doradcy.
Konsultacje dotyczyć będą głównie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektów i wniosków o dotacje w ramach programów unijnych i innych oraz zarządzanie projektami i środkami finansowymi pochodzącymi z UE. Ważną część stanowić będą również kwestie prawne i zagadnienia związane z księgowością i finansami oraz promocją i fundraisingiem.


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009