Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

19 marca 2009 na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszystkie zaplanowane zmiany mają charakter systemowy i porządkujący. Przyczynią się one do uproszczenia i ujednolicenia procedur związanych z pozyskiwaniem przez organizacje funduszy w konkursach oraz zwiększenie transparentności tych procedur. Postuluje się ułatwienia w zlecaniu zadań publicznych organizacjom, ustalanie korzystniejszych terminów rozstrzygania konkursów i podpisywania umów. Proponuje się też zmianę definicji organizacji pozarządowej oraz wymóg co najmniej dwuletniego okresu działalności przy staraniu się o status organizacji pożytku publicznego. Obecnie trwają prace w komisjach po
 I czytaniu projektu nowelizacji, natomiast 21 kwietnia br. będzie miało miejsce publiczne wysłuchanie (do 11 kwietnia można zgłaszać swój udział w nim).
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009