Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
O „Pakiecie Działań Antykryzysowych” na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

W dniu 27 marca 2009 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, którego tematem była dyskusja nad przekazanym przez stronę społeczną rządowi RP „Pakietem Działań Antykryzysowych”, przyjętym w dialogu autonomicznym.
Udział w nim wzięli partnerzy społeczni czyli przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców, strona rządowa oraz przedstawiciele Prezydenta RP. Najpóźniej do końca kwietnia rząd skieruje do prac parlamentarnych trzynastopunktowy pakiet działań antykryzysowych, aby jak najszybciej można było wprowadzać w życie postulowane zmiany. Porozumienie ma na celu niwelowanie skutków kryzysu gospodarczego, który dotyka głównie pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz pomoc państwa dla tych, którzy już stracili pracę. Pakiet zakłada m.in.: wprowadzenie ruchomego czasu pracy i możliwość rozliczania go w okresie 12 miesięcy, ograniczenie umów na czas określony, zniesienie opodatkowania zapomóg i bonów towarowych, lepsze wykorzystywanie zakładowych funduszy szkoleniowych poprzez organizowanie szkoleń w czasie przestojów, wypracowanie mechanizmów płacenia za przestoje w pracy (tzw. postojowe), co pozwoli zachować miejsca pracy w firmach zagrożonych zwolnieniami grupowymi. Wszystkie te działania powinny wpłynąć na poprawę sytuacji zarówno pracowników jak i pracodawców. Optymistyczne jest, że wszystkie strony dialogu są w stanie oddać coś ze swoich przywilejów po to, by skutecznie ratować miejsca pracy.
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009