Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
NOWY „STARY” LIDER „WSPÓŁPRACY DLA PRACY”

30 stycznia 2010 r., w biurze ZCDK w Krakowie, odbyło się kolejne spotkanie ewaluacyjne projektu „Współpraca dla pracy”, które miało na celu podsumowanie realizacji projektu  w okresie od października 2008 r. do stycznia 2010 r. Koordynatorka projektu i ewaluatorka zewnętrzna projektu przedstawiły przybyłym animatorom partnerskich sieci „Współpracy dla pracy” i ich zastępcom, szereg informacji o dotychczasowych postępach w realizacji projektu (przypomniano etap powstawania ośmiu sieci partnerskich, podsumowano cyklu szkoleń, który prawie dobiegł końca, zwrócono uwagę na przyszłe zadania i wyzwania związane z projektem). Bardzo ważną częścią spotkania była niezwykle żywa dyskusja, w czasie której animatorzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z dotychczasowego uczestnictwa w tym projekcie. Wiele cennych i celnych uwag stanowią bardzo interesujący materiał informacyjny zarówno dla realizatorów, jak i samych uczestników, którzy mogą korzystać z wypracowanych przez innych pomysłów albo ustrzec się popełniania tych samych błędów.
Bardzo miłym akcentem było nagrodzenie animatorów, którzy w trakcie II etapu realizacji projektu, uzyskali najwyższą liczbę punktów w karcie ocen działania partnerskich sieci. Żółta koszulka lidera pozostała w rękach animatorki sieci brzeskiej, Grażyny Rzepki-Płachta. Tuż za siecią brzeską w rankingu uplasowała się sieć chełmecka z uhonorowaną druga nagrodą animatorką Wiolettą Kosowska Maca. Trzecia nagroda trafiła w ręce Roberta Rusaka animatora sieci luborzyckiej. Zwycięzcom gratulujemy! Należy nadmienić, że walka była bardzo wyrównana, dlatego wszystkim animatorom należą się wyrazy uznania

 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009