Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Nowa wersja Generatora wniosków Aplikacyjnych PO KL

W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Zarządzająca 4 stycznia 2010 r. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3). Obowiązuje ona w przypadku projektów konkursowych złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone od 1 stycznia 2010 r. oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 r.
Wersja off-line Genartora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3) udostępniona zostanie przez IZ POKL na przełomie stycznia i lutego 2010 r.


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009