Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Misja, cele, zadania wyznaczone!

2 lipca br. odbyło się ostatnie spotkanie z trwającego od końca maja cyklu szkoleń: „Lokalne Warsztaty Partnerskie”. Każda z ośmiu powstałych w ramach projektu „Współpraca dla pracy” lokalnych sieci partnerskich miała okazję uczestniczyć w zorganizowanym specjalnie dla niej dwudniowym seminarium, którego gospodarzem była w każdym przypadku właściwa dla niej Rodzina Kolpinga. W spotkaniach brali udział przedstawiciele partnerskich organizacji i parafii (przynajmniej po trzy osoby) oraz przedstawiciele lokalnej administracji publicznej.
Głównym celem tych spotkań była integracja partnerów w sieci oraz wstępna diagnoza sytuacji na lokalnych rynkach pracy i w odpowiedzi na nią, określenie obszarów i możliwości działania dla uczestników projektu. Uczestnicy warsztatów wspólnie określali najważniejsze cele, które będą realizować w ciągu najbliższych trzech lat. Rozpisane na konkretne zadania zostały one przydzielone poszczególnym wykonawcom oraz wpisane w trzyletni harmonogram działania. Cieszy różnorodność pomysłów na działania poszczególnych sieci na rzecz  rynku pracy, w tym osób bezrobotnych. 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009