Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Menadżerowie „Współpracy dla pracy” zasłużyli już na wakacje!

Menadżerowie partnerskich organizacji zakończyli pierwszy etap szkoleń zorganizowanych dla nich w ramach projektu „Współpraca dla pracy”. Warsztaty  „Zarządzanie – Współpraca  -- Partnerstwo” objęły zagadnienia planowania pracy w oparciu o misję i cele sieci, budowania wizerunku organizacji, pozyskiwania funduszy czyli fundraisingu , właściwego organizowania pracy w organizacji, budowanie właściwych relacji międzyludzkich, dobrej komunikacji wewnętrznej oraz dobrej współpracy z otoczeniem. Ze względu na obfitość tematów, jaka znalazła się w programie, szkolenia podzielono na dwie części, dla dwóch grup – ze względu z kolei na dużą liczbę uczestników. Ekipa doskonałych trenerów – takie opinie   znalazły się w anonimowych ankietach wypełnionych przez uczestników, ale również w otwartych wypowiedziach „na gorąco” – w czasie dwóch czerwcowych weekendów spędzonych w Luborzycy i dwóch lipcowych w Lanckoronie przekazywała wiedzę obecnym i przyszłym menadżerom, pokazywała nowoczesne metody pracy współczesnego menadżera, sposoby korzystania z ze współczesnych nośników wiedzy. Ciekawe zajęcia warsztatowe, które uczestnicy szczególnie chwalili, pomagały poznać samego siebie, często odkrywały nieuświadomione zdolności, pozwalały przećwiczyć różnorodne sytuacje z codziennej pracy menadżera, przeanalizować je, aby w przyszłości ustrzec się błędów i zwiększyć skuteczność swojego działania. Był to czas trudu, ale i doskonałej zabawy. Bogatsi o nowe umiejętności i wiedzę ruszają do swoich zadań, które mocno wierzymy, dzięki tym szkoleniom będzie im łatwiej wykonać.

Hymn Menadżera – autorami tekstu są uczestnicy warsztatów w Lanckoronie w dniach 10-12.07.2009 r., oni również śpiewają.


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009