Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Konkurs grantowy „Współpraca dla pracy”

Drodzy Uczestnicy Projektu „Współpraca dla pracy”

W wyniku projektu „Współpraca dla pracy” realizowanego pod przewodnictwem 8 Rodzin Kolpinga powstało 8 partnerskich sieci, których potencjał i możliwości dzięki działaniom projektowym znacznie wzrosły. Realizowany przez 10 miesięcy program szkoleniowy obejmujący 28 szkoleń i prawie 500 godzin szkoleniowych przyczynił się do podniesienia kompetencji i umiejętności członków sieci - reprezentantów 41 organizacji wchodzących w skład sieci, działających na terenie 11 powiatów Polski północnej i południowej.
Nabyta wiedza i umiejętności w chwili obecnej mogą być wykorzystane w przygotowywaniu projektów związanych z rynkiem pracy, które umożliwią dalsze wspólne działanie w ramach sieci.

Zachęcając partnerskie sieci do jak największej aktywności w przygotowywaniu projektów na działania na rzecz rynku pracy proponujemy udział w konkursie „Współpraca dla pracy”.

Celem konkursu jest dalsze wzmocnienie partnerskich sieci dla podejmowania działań na rzecz rynku pracy i wzrost skuteczności działania sieci na terenie lokalnym, w tym szczególności:

  • podjęcie wspólnych działań na rzecz rynku pracy w środowisku lokalnym
  • rozszerzenie i konsolidacja działań sieci
  • pogłębienie współpracy partnerów sieci w konkretnych działaniach służącym grupom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projektowane działania powinny odnosić się do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem osób i grup potrzebujących wsparcia na rynku pracy.

Sponsorem grantu jest Fundusz Społeczno - Rozwojowy Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii w Niemczech oraz sponsorzy prywatni.

Dofinansowanie w pełnej kwocie może otrzymać tylko jeden projekt. W przypadku gdyby projekt oceniony najwyżej nie wyczerpywał pełnej kwoty, pozostałą część dofinansowania może otrzymać kolejny wniosek najwyżej oceniony.

Wnioski projektowe można składać do 30 kwietnia 2010 r.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do udziału w konkursie „Współpraca dla pracy”
  2. Zasady udziału w konkursie „Współpraca dla pracy”
  3. Formularz wniosku projektowego


Z życzeniami owocnej współpracy przy przygotowywaniu wniosku projektowego


Beata Harasimowicz
Koordynator projektu« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009