Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Konferencja „Trzeci sektor a partnerstwo”

Trwają gorące przygotowania (nie tylko w krakowskiej siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga, ale również w lokalnych siedzibach partnerskich sieci w Brzesku, Chełmku, Kłodawie Gdańskiej, Luborzycy, Łebie, Porębie Żegoty, Sycowie i Wadowicach) do konferencji podsumowującej projekt „Współpraca dla pracy”.
Dwa lipcowe dni (02.07-03.07.2010 r.) będą okazją do spotkania się i podjęcia szerokiej dyskusji przedstawicieli różnych sektorów: administracji państwowej i lokalnej, służb publicznych, świata nauki i Kościoła oraz organizacji pozarządowych. Konferencja, która jest jednym z ostatnich elementów projektu „Współpraca dla pracy”, ma stanowić jego podsumowanie, ale równocześnie początek nowego etapu w trwaniu ośmiu lokalnych partnerstw, które powstały dzięki projektowi, a które obecnie zaczynają zupełnie samodzielne funkcjonowanie. Jak wspomóc je w tym procesie usamodzielniania? Realizator projektu i organizator konferencji zaprosił grono szacownych prelegentów, którzy opowiedzą o możliwościach działania trzeciego sektora w świetle znowelizowanej ustawy, o budowaniu potencjału i stabilności finansowej organizacji pozarządowych, pokażą, że warto współpracować, bo partnerstwo to fundament obywatelskiego społeczeństwa.
Uczestnicy projektu obecni na konferencji będą wspólnie określać najważniejsze zasady partnerstwa oraz wypracują plany współdziałania partnerskich organizacji na najbliższy rok – wszystko w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków tej dziedziny.
A na koniec dwudniowych rozważań o trzecim sektorze i partnerstwie, prezentacji i podsumowania projektu „Współpraca dla pracy” dokonają wspólnie: zespół realizujący i uczestnicy projektu, którzy w autorskich programach „8 minut 8 sekund” zaprezentują swoje dotychczasowe, wspólne dokonania i osiągnięcia.  Zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych rynków pracy, wręczony zostanie czek na kwotę 10 tys. PLN. Natomiast wszystkie osoby, które aktywnie brały udział w rocznym cyklu szkoleń dla menadżerów organizacji pozarządowych i specjalistów ds. projektów, otrzymają certyfikaty.
Mamy nadzieję, że te dwa wyjątkowe, lipcowe dni pełne będą niezapomnianych wrażeń.
 

Konferencja „Trzeci sektor a partnerstwo” (2-3 lipca 2010 r.) – najważniejsze punkty:
Posłuchajmy i porozmawiajmy o partnerstwie ….

 • „Możliwości działania trzeciego sektora wobec znowelizowanej Ustawy o  działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie” – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, (2 lipca 2010 r.)
 • „Raport z badania „Potencjał małopolskich  organizacji pozarządowych” – Małgorzata Szlązak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2 lipca 2010 r.)
 • „Stabilność finansowa organizacji pozarządowych czyli jak zbudować kapitał żelazny”
  – o. Benedykt Pączka OFM CAP, Fundacja Kapucyni i Misje
 •  „Dlaczego współpraca się opłaca?” – debata o współpracy międzysektorowej, (2 lipca 2010 r.)
   Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
   Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
   Mariola Rokita-Surówka, Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku
   Grażyna Śliwińska, Kierownik Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej
   o. Bernard Sawicki OSB, Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu
  Moderator: Robert Kawałko
 • „Rola partnerstwa i współpracy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Dzieła Kolpinga” – GOŚC HONOROWY KONFERENCJI: Hubert Tintelott, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, (3 lipca 2010 r.)
 • „Partnerstwo w III sektorze” – Ewa Bogacz-Wojtanowska, Adiunkt Katedry Badań Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, (3 lipca 2010 r.)
  … i oddajmy głos tym, którzy doświadczają go w praktyce
 • WARSZTATY „Partnerskie zarządzanie przyszłością” – pracę uczestników konferencji moderują:
  Mariola Rokita-Surówka, Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku
  Krzysztof Kwatera, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nowej Huty
  Magdalena Szczudło, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
  Marian Kurek, Sekretarz Gminy Dębno
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPÓŁPRACA DLA PRACY”
  • Podsumowanie rezultatów projektu „Współpraca dla pracy” oraz prezentacja publikacji „Trzeci sektor a partnerstwo”
  • Beata Harasimowicz (koordynatorka projektu) i Beata Ciężka (ewaluatorka projektu)
  • Prezentacja filmu „Współpraca dla pracy”
  • Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń
  • Prezentacje partnerskich sieci „Współpracy dla pracy” – konkurs z atrakcyjną nagrodą
  • Rozstrzygnięcie konkursu na projekt „Współpraca dla pracy” i wręczenie nagrody głównej


 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009