Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Konferencja, konferencja i ... po konferencji

Godziny przygotowań, dla wielu trud dalekiej podróży – wszystko po to, aby spotkać się w gronie osób, które ponad rok temu zdecydowały się na współpracę w działaniach na rzecz poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy i włączyły się realizację projektu „Współpraca dla pracy”. Okazją do spotkania była konferencja pn. „Trzeci sektor a partnerstwo”, która w ciągu dwóch lipcowych dni (02-03.07.2010 r.) zgromadziła w Domu Gościnnym UJ w krakowskich Przegorzałach około 100 osób.

Pierwszy dzień konferencji, ze względu na zaproszonych gości-prelegentów, miał charakter bardziej oficjalny i naukowy oraz stwarzał możliwość szerokiej dyskusji na temat ogólnej kondycji trzeciego sektora(wystąpienie Małgorzaty Szlązak z ROPS w Krakowie), nowych możliwości działania organizacji pozarządowych w świetle znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (o nich opowiadał Bartosz Rodacki z Fundacji BIS w Krakowie), a także budowania potencjału finansowego NGOs poprzez zdobywanie środków z różnych źródeł: Magdalena Szczudło (PSF) jeszcze raz przypomniała o możliwościach aplikowania o granty w programach Europejskiego Funduszu Europejskiego, a Robert Kawałko (PSF) wskazywał na konieczność podejmowania przez organizacje pozarządowe fundraisingu, chociażby przy budowaniu kapitału żelaznego stowarzyszeń, o którym mówił z kolei o. Benedykt Pączka OFM CAO z Fundacji Kapucyni i Misje). O możliwościach współpracy międzysektorowej, w kontekście aktywności trzeciego sektora, dyskutowano w trakcie debaty „Dlaczego współpraca się opłaca”, a swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na ten temat dzieli się z uczestnikami konferencji: Mariola Rokita-Surówka z RO EFS w Rybniku, Grażyna Śliwińska – kierownik Centrum Karier AGH, Andrzej Martynuska – dyrektor WUP w Krakowie, Marian Kurek – sekretarz Gminy Dębno oraz o. Bernard Sawicki OSB, z Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

Kontynuacją tematyki współpracy było sobotnie wystąpienie Ewy Bogacz-Wojtanowskiej (UJ) – specjalistki od lat badającej zagadnienia partnerstwa organizacji pozarządowych oraz Huberta Tintelotta – sekretarza generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i gościa honorowego konferencji, który opowiadał jak Dzieło Kolpinga dzięki współpracy z różnymi podmiotami buduje obywatelskie społeczeństwa na całym świecie. Wszystkie te wystąpienia miały uświadomić słuchaczom, jak ważna jest współpraca i że nie można jej ograniczać do zamkniętego grona partnerów, ale wciąż szukać możliwości szerokiego współdziałania.

Jak współpracować? – jeszcze raz uczyli się tego beneficjenci projektu „Współpraca dla pracy” i główni słuchacze konferencji, wypracowując w czterech grupach warsztatowych plany działań dla swoich partnerskich sieci na najbliższy rok oraz definiując główne zasady dobrego partnerstwa – wszystko to pod opieką czterech moderatorów: Marioli Rokity-Surówki, Magdaleny Szczudło, Mariana Kurka oraz Krzysztofa Kwatery, prezesa LGD „Dolina Raby” i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty.

Sobotnie wczesne popołudnie to czas partnerskich sieci współpracy dla pracy. Ten czas otworzyło podsumowanie projektu, które przeprowadziła jego koordynatorka Beata Harasimowicz (ZCDK), zapraszając do wypowiedzi samych uczestników obecnych na sali. Tempo i temperatura kolejnych punktów tej części konferencji wzrastały z minuty na minutę: wyróżnienie dla najlepszego animatora projektu i podziękowania dla wszystkich, którzy podjęli się tego trudnego zadania, prezentacje ośmiu partnerskich sieci – pełne artyzmu i radości prezentujących je osób, pokazujące, że w czasie trwania projektu udało się zintegrować ich członków, emisja filmu o projekcie, wręczenie certyfikatów menadżera organizacji pozarządowych i specjalisty ds. projektów wszystkim uczestnikom projektowych szkoleń, rozstrzygnięcia konkursów, poczynając od małych, ogłoszonych w czasie konferencji, poprzez nagrodzenie zwycięzców najlepszej prezentacji sieciowej, kończąc na głównej nagrodzie: 10 000 PLN dla sieci łebskiej za przygotowanie najlepszego projektu w konkursie grantowym „Współpraca dla pracy”.
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009