Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Kolejne spotkanie wadowickiej sieci

W dniu 8 października b.r. w siedzibie wadowickiej Rodziny Kolpinga, po raz kolejny spotkali się przedstawiciele tutejszej sieci utworzonej w ramach projektu „Współpraca dla pracy”. W spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim, Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Wadowicach. Miła i rodzinna atmosfera pozwoliła nam pracować kreatywnie i niezwykle efektywnie.
Sporo miejsca w naszych dyskusjach zajęła tematyka szkoleń i ich organizacja. Na ogół wszyscy uczestnicy szkoleń dla menadżerów i specjalistów wyrażali akceptację dla metod stosowanych przez trenerów. Jednak pojawiła się opinia, że odczuwało się brak powiązania podawanych metod działania z realiami. Trzeba by, uwzględniać choćby odrębność położenia i materialnych możliwości poszczególnych części składowych naszej krajowej sieci.
Duże zainteresowanie licznie zebranych członków sieci wzbudziła prezentacja przedstawiona przez animatorkę projektu Magdalenę Barycz – Kobylańską, która z dużym kunsztem przekazała obecnym dokumenty i ciekawostki dotyczące realizacji projektów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współrealizowanych przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Wadowicach od stycznia 2003 roku. Za pośrednictwem wadowickiego Centrum Kolping- Praca w omawianym okresie otrzymało pracę ponad 1100 osób, a w różnego typu szkoleniach i warsztatach uczestniczyło blisko 900 osób. Animatorka Magdalena przybliżyła nam także zakres działań i doświadczeń związanych z jej zawodem. Od kilku lat jest bowiem doradcą zawodowym.
Bardzo łagodnie przebiegła dyskusja nad przedstawionym projektem planu pracy sieci na najbliższe miesiące. Ustalono, że następne spotkania robocze odbędą się w 10 listopada i 10 grudnia br. W związku z Kolpingowskim Dniem Modlitwy, w tym roku za słowackie Dzieło Kolpinga, dodatkowym terminem spotkania członków Rodzin Kolpinga i kolpingowskiej sieci będzie 27 października 2009 Głównym tematem spotkań roboczych będzie kontynuacja prezentacji doświadczeń członków sieci, ustalanie planów działań na dalsze miesiące oraz przygotowania tematyki nowych projektów, ich opracowania oraz strategii ich realizacji. Zebrane osoby zdecydowały o rozpoczęciu akcji promocyjnej u pracodawców z wykorzystaniem posiadanej bazy danych. Opracowano tekst oferty z propozycją współpracy.
Centrum Wsparcia działające przy wadowickim Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga prowadzi na zasadach wolontariatu pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, wzbogacając w ten sposób atrakcyjność realizowanego projektu „Współpraca dla pracy”.
                                                                                             Zygmunt J. Barycz
                                                                  (Zastępca Animatora Współpracy)


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009