Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Jesteśmy dla innych!

Wymowną i piękną misję dla swojego wspólnego działania przyjęli partnerzy sycowskiej sieci powstałej w ramach realizowanego projektu „Współpraca dla pracy”. Ich spotkanie, które miało miejsce w dniach 19 i 20 czerwca br. w atrakcyjnym hotelu „Plon” – nazwa dobrze wróży działaniom partnerstwa –zainicjowało wspólną pracę członków partnerskich organizacji na rzecz bezrobotnych w powiecie oleśnickim.
 
Sieć sycowska to porozumienie czterech organizacji: Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Sycowie (animator i naturalny lider porozumienia), sycowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji Społecznej, sycowskiego Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym oraz Fundacji Partnerstwa JADWIGA z Dobroszyc. Oprócz członków tych organizacji w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej: w osobach wicestarosty pow. oleśnickiego, wiceburmistrza miasta i gminy Syców oraz kierownika filii PUP w Oleśnicy. W trakcie dwudniowych warsztatowych zajęć prowadzonych przez trenerów-specjalistów zgromadzeni mieli za zadanie wyznaczyć główne cele strategiczne i operacyjne dla partnerskiej sieci sycowskiej. Pojawiło się bardzo dużo ciekawych, oryginalnych i konkretnych pomysłów na działania poprawiające sytuację na lokalnym rynku pracy. Na tym etapie pracy twórczej niezmiernie cenne okazały się uwagi i opinie przedstawicieli administracji, którzy dzięki swojej wiedzy o lokalnej sytuacji społeczno-gospodarczej i doświadczeniu zawodowemu, na bieżąco korygowali niektóre rozwiązania i proponowali takie, które mają większą szansę na realizację. Oprócz wyznaczenia głównych celów, partnerom w sieci udało się również opracować trzyletni plan działania. Poszczególne jego zadania znalazły swoich konkretnych wykonawców oraz swoje konkretne miejsce w kalendarzu. Dla uczestników projektu „Współpraca dla pracy”, jest to pewnego rodzaju przełom w sposobie postrzegania swojego udziału w projekcie: przejścia z etapu nazwijmy to teoretycznego do etapu konkretnych działań.

Należy mieć nadzieję, że spotkanie, które upłynęło w bardzo miłej atmosferze (w czym ogromna zasługa organizatora,) przyniesie w przyszłości plon stukrotny!


                                                                                                                                aw


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009