Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Forum dyskusyjne

W dniu 4 lutego w Brzesku w siedzibie Kolpinga odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane z inicjatywy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga. Do udziału w nim zostali zaproszeni oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych również przedstawiciele administracji samorządowej i instytucji rynku pracy. Głównym tematem dyskusji było rozpoznanie potrzeb organizacji pozarządowych, określenie ich sytuacji i problemów, z jakimi spotykają się na co dzień w trakcie swej działalności. Rozmawiano również o możliwości lepszej współpracy z administracją. Rolę prowadzącej dyskusję objęła Pani Beata Ciężka ewaluatorka projektu. W trakcie spotkania każdy miał możliwość wypowiedzenia się na temat problemów, z jakimi spotyka się ich organizacja, przedstawić swój pomysł rozwiązania tych problemów. Przedstawiciele administracji wyjaśnili i ukazali możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją. W trakcie dyskusji członkowie organizacji pozarządowych zwracali uwagę na brak należytego zainteresowania pracą społeczną. Głównej przyczyny tego zjawiska upatrywano w tym, iż małe jest zainteresowanie mediów, że za mało mówi się o tym, jak ważne i potrzebne są działania, jakie podejmują organizacje społeczne. Zauważono, że współczesne realia ekonomiczne wymuszają na organizacjach pozarządowych konieczność pozyskiwania środków finansowych na ich działalność z funduszy europejskich oraz innych źródeł. Jest to poważny problem zwłaszcza dla małych oraz nowopowstałych stowarzyszeń, które nie mają należytej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu organizacją i w pozyskiwaniu funduszy. Żeby zniwelować ten problem, wnioskowano o organizowanie szkoleń dla szeregowych członków i zarządów stowarzyszeń. Lokalne Rodziny Kolpinga zwróciły się z prośbą do ZCDK, aby pomógł im rozwijać się poprzez realizację projektów, w których ZCDK byłby liderem oraz pomoc przy pisaniu wniosków aplikacyjnych. Zorganizowanie takiego spotkania było doskonałym pomysłem, umożliwiło przedstawienie tego samego problemu z różnego punktu widzenia, przez kilka stron biorących udział w dyskusji. Dało to możliwość obiektywnej oceny danej kwestii.
Na zakończenie konkluzja: forum dyskusyjne powinno być w kalendarzu spotkań Kolpinga jako stały element, aby nie tylko zarządy RK miały możliwość spotykania się i przedstawiania ZCDK problemów, na jakie napotykają realizując swoje zadania, ale również aby członkowie tych rodzin mieli możliwość wypowiedzenia swych opinii i problemów.


Grażyna Rzepka-Płachta, animator sieci brzeskiej


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009