Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Brzeski Kolping liderem porozumienia na rzecz lokalnego rynku pracy

    W dniach 26-27 maja br. w Brzesku, w ramach projektu „Współpraca dla pracy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku oraz Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce „Lokalne Warsztaty Partnerskie” organizacji pozarządowych oraz parafii z powiatu brzeskiego, działających na rzecz lokalnego rynku pracy.

 

Projekt zakłada wzmocnienie porozumień (sieci) o charakterze lokalnym w ośmiu powiatach w skali kraju oraz wzrost ich skuteczności w realizacji zadań w zakresie rynku pracy, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

    Celem warsztatów była diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy, określenie obszarów i możliwości podjęcia działań na rzecz osób bezrobotnych, a także opracowanie planu współpracy w ramach sieci lokalnej na najbliższe lata. 

    W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Towarzystwa Domu Ludowego – Maszkienice, Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni”, Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, Parafii MB Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie, Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Dębnie oraz Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Brzesku.


    Swoją obecnością seminarium zaszczycili: Burmistrz Miasta Brzeska Jerzy Tyrkiel, Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Sekretarz Gminy Dębno Marian Kurek oraz oddelegowani pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa, Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczych Hufców Pracy, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat sytuacji na brzeskim rynku pracy. 

    Podczas szkolenia dokonano charakterystyki lokalnego rynku pracy i jego otoczenia. Uczestnicy zapoznani zostali z podstawowym zagadnieniami dotyczącymi bezrobocia, określono rodzaje wsparcia i pomocy dla osób bezrobotnych. Zidentyfikowano cel strategiczny sieci oraz ustalono plan jej działania na terenie powiatu brzeskiego.

    Uczestnicy Lokalnych Warsztatów Partnerskich wyrazili zadowolenie z możliwości udziału w nich. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia, przystąpią do prac projektowych równolegle uczestnicząc w cyklu szkoleń w zakresie zarządzania organizacją oraz projektami partnerskimi. 
 


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009