Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Zmodyfikowane zapisy dotyczą w szczególności: limitów procentowych dla kosztów zarządzania projektem, stałych limitów procentowych dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo oraz możliwości ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich.
Na stronie http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx można pobrać zarówno plik z wytycznymi oraz plik z opisem zmian i zestawieniem uwag z procedury konsultacyjnej.


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009