Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
ABSOLWENCI DO GENERATORÓW!

Cykl szkoleń dla Menadżerów organizacji oraz Specjalistów ds. projektów dobiegł końca. Ostatnia sesja szkoleniowa miała miejsce 20-21 lutego br. w Luborzycy.
W całym bloku szkoleń, trwającym od grudnia 2009 r., aktywnie uczestniczyło 117 przedstawicieli partnerskich organizacji i parafii: 46 w ścieżce warsztatowej menadżerskiej i 74 w specjalistycznej (3 osoby szkoliły się w obu zakresach). Każdy ze studentów kierunku menadżerskiego „przepracował” 88 (72 zegarowe) godziny, a specjalista 72 godziny (56 zegarowe). Wszystkie sesje warsztatowe to ponad 500 godzin zajęć przeprowadzonych przez ośmiu trenerów. Szkolenia miały charakter weekendowych wyjazdów w urokliwe miejsca: Dobczyce, Gródek nad Dunajcem, Lanckorona, Luborzyca, Łeba, Szczawnica. Uroczystym akcentem końcowym szkoleń będzie rozdanie certyfikatów absolwentom, którzy wykazali się przynajmniej 75% obecnością na swoich zajęciach. Uroczystość ta będzie miała miejsce w trakcie lipcowej konferencji kończącej projekt.
Ale teraz, zanim ten moment nadejdzie, nasi absolwenci muszą zdać egzamin praktyczny z teorii, którą zgłębiali w trakcie szkoleń. Każda z partnerskich sieci zobowiązana jest do złożenia minimum jednego partnerskiego projektu, który uwzględniałby interesy wszystkich członków tworzących daną sieć (jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, niezbędnym będzie przygotowanie dodatkowego projektu).


« Powrót

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009