Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Poslce w marcu 2009 r.

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2009 r. wyniosła  1 758,3 tys. osób  (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2009 r. wzrosła o 39,5 tys. osób (tj. o 2,3 proc.). Należy zauważyć, że liczba bezrobotnych w marcu w porównaniu do lutego zwiększyła się po raz ostatni w marcu 2001 r. i wzrost wyniósł wówczas 21,8 tys. osób, tj.  0,8 proc.
Wzrost liczby bezrobotnych w końcu marca 2009 r. w porównaniu do stanu z końca lutego odnotowano w piętnastu województwach, przy czym najsilniejszy względny (procentowy)  w województwach:
  wielkopolskim - o 4,9 proc. (o 5,6 tys. osób);
  śląskim - o 4,4 proc. (o 6,5 tys. osób);
  dolnośląskim - o 3,4 proc. (o 4,6 tys. osób);
  łódzkim - o 3 proc. (o 3,4 tys. osób);
  małopolskim - o 3 proc. (o 3,5 tys. osób);
  pomorskim - o 3 proc. (o 2,4 tys. osób).
Jedynie w województwie świętokrzyskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych
do 84,8 tys. osób (o 0,5 tys. osób tj. o 0,6 proc.).
Wzrost liczby ofert pracy w marcu 2009 roku odnotowano w piętnastu  województwach, przy czym zdecydowanie najsilniejszy (względny) w województwie lubelskim, gdzie liczba ofert w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 114,8 proc. (o 2,9 tys. ofert).
W analogicznych okresach w latach ubiegłych liczba zgłaszanych ofert pracy wynosiła:
  w marcu 2005 r. – 73,1 tys. ofert, tj. o 10,3 tys. ofert więcej niż w lutym 2005 r.;
  w marcu 2006 r. – 99,4 tys. ofert, tj. o 26,1 tys. ofert więcej niż w lutym 2006 r.;
  w marcu 2007 r. – 123,9 tys. ofert, tj. o 36,3 tys. ofert więcej niż w lutym 2007 r.;
  w marcu 2008 r. – 106,1 tys. ofert, tj. o 4,1  tys. ofert więcej niż w lutym 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.)  wyniosła w marcu 2009 roku 11,2 proc. i w  porównaniu  do  poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,3 punktu  procentowego
Wzrost natężenia bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,4) odnotowano w 15 województwach. Jedynie w województwie świętokrzyskim stopa bezrobocia nieznacznie spadła (o 0,1 punktu  w porównaniu do poprzedniego miesiąca).  

 
Do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących z lutego 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec marca 2009 r. Z tego też względu można się spodziewać, że po oszacowaniu przez GUS liczby pracujących za marzec br. wskaźnik bezrobocia może się zmienić.


Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009