Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w marcu 2010 r.

W marcu zanotowano zdecydowaną poprawę najważniejszych wskaźników bezrobocia w Małopolsce. Marzec był pierwszym miesiącem od czerwca 2009, w którym odnotowano spadek bezrobocia w Małopolsce. Liczba bezrobotnych w Małopolsce wynosiła 145 582 osób i zmalała o 1 097 osób, tj. o 0,7% w odniesieniu do lutego 2010 r., natomiast w porównaniu do marca ubiegłego roku liczba bezrobotnych wzrosła o 22% (26 385 osób).
W marcu po raz pierwszy od 8 miesięcy napływ bezrobotnych do rejestrów urzędów pracy jest niższy od odpływu. W urzędach pracy zarejestrowano 15 372 osób, a wyrejestrowano 16 469 osób. W odniesieniu do lutego 2010 napływ zmniejszył się o 2,2%, natomiast odpływ wzrósł o 46%. Porównując marzec do analogicznego okresu roku poprzedniego, napływ kształtował się na podobnym poziomie, a odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy był o 32% wyższy.
W marcu odnotowano znaczący wzrost ofert pracy. Do urzędów pracy zgłoszono 9 264, tj. 63% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 57% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tendencja wzrostowa liczby ofert utrzymuje się od początku 2010 r. Zbliżony poziom ofert zanotowano poprzednio w marcu 2007 roku .
W marcu w Małopolsce pracę podjęło 6 231 osób, czyli o 31% więcej niż w miesiącu poprzednim. W odniesieniu do marca 2009 w miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło o 37% więcej bezrobotnych

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009