Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w marcu 2009 r.

Na koniec marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 119 197 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 4148 osób, tj. o 4,0%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca wynosiła w Małopolsce 109 658 osoby, czyli w ciągu roku wzrosła o 7,0%
Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w styczniu 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

• Kobiety        63 397   (53,2 %)
• Osoby z prawem do zasiłku      24 185 (20,3 %)
• Zamieszkali na wsi       64 949 (54,5 %)
• Młodzi w wieku do 25 roku życia     30 975 (26,0 %)
• Niepełnosprawni         5 990 (5,0 %).

W marcu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 16 798 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 12 447 osób, z tego 4543 z tytułu podjęcia pracy. W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęło 6 041 ofert pracy, z tego:

• 3 357 (55,6%) na pracę subsydiowaną 
• 2 007  (33,2%) z sektora publicznego 
• 158 (2,6%) dla osób niepełnosprawnych

 

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009