Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w maju 2009 r.

Na koniec maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 114 135 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2980 osób, tj. o 2,5%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja wynosiła w Małopolsce 98 737 osób, czyli w ciągu roku wzrosła o 15,6%.

Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w maju 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

• Kobiety        60 702 (53,2 %)
• Osoby z prawem do zasiłku      23 617 (20,7 %)
• Zamieszkali na wsi       61 571 (53,9 %)
• Młodzi w wieku do 25 roku życia     29 355 (25,7 %)
• Niepełnosprawni         5 975 (5,2 %).

W maju 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 13 432 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 16 412 osób, z tego 6414 z tytułu podjęcia pracy. W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęło 5 956 ofert pracy, z tego:

• 2329 (39,1%) na pracę subsydiowaną 
• 1299 (21,8%) z sektora publicznego 
•  142 (2,4%) dla osób niepełnosprawnych.

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009