Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie pomorskim w lutym 2009 r.

Dane WUP woj. Pomorskiego za luty 2009

Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób).
W lutym 2009 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 10,1% (w kraju 10,9%).
W lutym 2009 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim zgłoszono
4 278 ofert pracy (w kraju 64,9 tys.).
Według stanu na koniec miesiąca liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 1 910, w tym 424 (22,2%) stanowiły oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc.
W porównaniu do stycznia 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim wzrosła o 5 747 osób, tj. o 7,5%.
W lutym 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego największy w Gdańsku o 15,2%, w Sopocie o 13,3%, w powiecie kwidzyńskim o 12,9%, gdańskim o 12,8% i w Gdyni o 12,6%, najmniejszy w puckim o 2,8%
W lutym 2009 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim wzrosła o 0,7 pkt proc. W kraju wzrosła o 0,4 pkt proc.
Liczba zgłoszonych ofert pracy w lutym 2009 r. była niższa o 123 oferty (o 2,8%) w stosunku do stycznia 2009 r. Zmniejszyła się liczba ofert pracy subsydiowanej o 310 ofert (o 24,7%) oraz pracy sezonowej o 674 oferty (o 58,8%).
Zmniejszyła się również liczba ofert pracy, które pozostały w dyspozycji PUP na koniec lutego o 231 (o 10,8 %).

Źródło:
http://www.wup.gdansk.pl/artykuly/60.html

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009