Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w lutym 2009 r.

1. Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia br., szacowanej przez GUS)  wyniosła w lutym 2009 r. 10,9%  i w  porównaniu  do stycznia  2009 r. wzrosła o 0,4 punktu  procentowego. Natomiast licząc rok do roku była o 0,4 punktu  procentowego niższa niż w lutym 2008 roku (11,3%).

Wzrost natężenia bezrobocia w końcu lutego 2009 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia br. (w granicach od 0,8 punktu do 0,1 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia (o 0,8 punktu) do 18,9% wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim.

Na tle ostatnich lat  luty 2009 r. charakteryzuje się w dalszym ciągu najniższym natężeniem bezrobocia:

  w lutym 2005 r. – stopa bezrobocia wyniosła 19,4%;
  w lutym 2006 r. – 18,0%;
  w lutym  2007 r. – 14,8%;
  w lutym 2008 r. –  11,3%.

Należy podkreślić, że do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących ze stycznia 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec lutego 2009 r. Z tego też względu można się spodziewać, że po oszacowaniu przez GUS liczby pracujących za luty br. wskaźnik bezrobocia może się zmienić.

2. W liczbach bezwzględnych liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1634,4 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. do 1719,1 tys. osób w końcu lutego 2009 r. (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Tym samym wzrost liczby bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca wyniósł 84,6 tys. osób, tj. 5,2% w stosunku do stycznia 2009. Należy zauważyć, że liczba bezrobotnych w lutym w porównaniu do stycznia zwiększyła się po raz pierwszy od pięciu lat. Równocześnie odnotowany został najwyższy bezwzględny i względny wzrost bezrobocia w porównaniu do analogicznych okresów analizując dane od 2000 roku.

Wzrost liczby bezrobotnych w końcu lutego 2009 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia br. odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy)  w województwach:

  wielkopolskim - o 7,7% (o 8,1 tys. osób, z poziomu 104,8 tys. osób do poziomu 112,9 tys.);
  pomorskim - o  7,5%   (o  5,7  tys. osób, z poziomu 76,6 tys. do poziomu 82,4 tys. osób);
  śląskim - o  7,1%   (o  9,8  tys. osób, z poziomu 138,1 tys. do poziomu 147,9 tys. osób);

3. Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2009 r. wyniosła 64,4 tys. i w porównaniu do stycznia 2009 roku (67,6 tys. ofert)  zmniejszyła  o 3,2 tys. ofert, czyli o 4,8%. Spadek liczby ofert pracy w lutym w porównaniu do stycznia nie jest zjawiskiem występującym stale, ale miał on miejsce również w lutym 2007, czy 2004 roku.

W porównaniu do lutego 2008 r. (102,1 tys. ofert) liczba ofert pracy w lutym br. zmniejszyła się o ponad 1/3 i była również niższa niż w lutym 2007 r. (87,6 tys. ofert) i 2006 r. (73,3 tys. ofert).

Spadek liczby ofert pracy w lutym 2009 roku w porównaniu do stycznia odnotowano w 7 województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwach:

  mazowieckim - liczba ofert pracy zmniejszyła się o niemal  1/3 (z poziomu 9 tys. w styczniu br. do poziomu 6,2 tys. w lutym  2009 roku);   
  śląskim - odnotowano spadek liczby ofert pracy o 19,4% (z poziomu 9,5 tys. do poziomu 7,7 tys.).

Z kolei najwyższy wzrost liczby zgłoszonych ofert miał miejsce w województwach:

  podlaskim - liczba ofert pracy wzrosła o ponad  1/3 (z poziomu 1,7 tys. w styczniu br. do poziomu 2,2 tys. w lutym  2009 roku);
  zachodniopomorskim - liczba ofert pracy wzrosła o 22,9% ( z poziomu 3,5 tys. do poziomu 4,3 tys.).

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/
 

 

<<   Powrót

 <<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009