Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w lutym 2009 r.

Dane WUP woj.  małopolskiegoNa koniec lutego 2009 r.

Na koniec lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 115 049 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 6245 osób, tj. o 5,74%. W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego wynosiła w Małopolsce 115 237 osoby, czyli w ciągu roku spadła o 0,2%. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w lutym 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

• Kobiety        62 602  (54,4 %)
• Osoby z prawem do zasiłku      22 682 (19,7 %)
• Zamieszkali na wsi       63 065 (54,8 %)
• Młodzi w wieku do 25 roku życia     30 090 (26,2 %)
• Niepełnosprawni         5 770 (5,0 %).

W lutym 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 15 307 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 9 062 osób, z tego 3 682 z tytułu podjęcia pracy. W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęło 4 645 ofert pracy, z tego:

• 2 159 (46,5 %) na pracę subsydiowaną
• 1 433 (30,9%) z sektora publicznego
• 128 (2,8%) dla osób niepełnosprawnych.

Według stanu na koniec lutego 2009 r. stopa bezrobocia dla Małopolski wynosiła 8,8 % ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia w skali kraju wynosiła wówczas 10,9 %. Stopa bezrobocia zarówno dla całego kraju jak i dla Małopolski wzrosła w porównaniu
ze styczniem (z poziomu odpowiednio 8,3% i 10,5%). Według stanu na koniec lutego Małopolska pod względem najniższej stopy bezrobocia zajmowała IV miejsce w kraju.


Źródło:
http://www.wup-krakow.pl/index.php?node=1&doc=1000831&load=6
 

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009