Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w lipcu 2009 r.

Na koniec lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa małopolskiego wynosiła 114 307 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 654 osoby, tj. o 0,6 % (ostatnio sytuacja wzrostu bezrobotnych miała miejsce w marcu, później malała). W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca wynosiła w Małopolsce 91 434 osoby, czyli w ciągu roku wzrosła o 25,0%.


Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w lipcu 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

      Kobiety
61 807 (54,1 %)
      Osoby z prawem do zasiłku 22 730 (19,9 %)
      Zamieszkali na wsi 
61 641 (53,9 %)
      Młodzi w wieku do 25 roku życia 30 433 (26,6 %)
      Niepełnosprawni  
5 939 (5,2 %)


W lipcu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowało się 17 276 bezrobotnych, natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 16 622 osób, z tego 6112 z tytułu podjęcia pracy. W tym czasie do urzędów pracy na terenie województwa małopolskiego napłynęło 5 682 ofert pracy, z tego:

  • 2 367 (41,7%) na pracę subsydiowaną 
  • 1 538 (27,1%) z sektora publicznego 
  • 170 (3,0%) dla osób niepełnosprawnych.

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009