Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w kwietniu 2009 r.

W kwietniu nastąpił spadek liczby bezrobotnych w Małopolsce – o 1,7%. Jest to pierwszy spadek liczby osób figurujących w rejestrach bezrobotnych od października 2008 r. Następuje więc stopniowe wyhamowanie tendencji wzrostowej liczby bezrobotnych w Małopolsce. Może być to związane z rozpoczęciem prac sezonowych w takich branżach, jak rolnictwo, budownictwo i turystyka.

Po znacznym wzroście liczby osób rejestrujących się w styczniu w powiatowych urzędach pracy, w kwietniu napływ bezrobotnych powrócił do poziomu rejestracji w miesiącach lipcu - sierpniu. W kwietniu zarejestrowano mniej bezrobotnych niż w marcu o 20,1%, a w stosunku do stycznia o 33,3%.

Nadal zwiększa się liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów. W kwietniu wyniosła ona 6 481, czyli była zbliżona do danych z lutego i marca 2008 roku. Widoczna jest zatem znacząca poprawa sytuacji w stosunku do początku roku (o 49%).

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009