Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

KOLPING NA ŚWIECIE: Rumunia-Włochy-Szwajcaria-Paragwaj-Tanzania


Rumunia
Teatr społeczny porusza i zmusza do dyskusji

W północno-wschodniej części Rumunii, w okolicach Mołdowy, pod kierownictwem 3 regionalnych przedstawicieli Młodego Kolpinga powstały grupy teatralne realizujące ideę teatru społecznego podejmującego w swoich przedstawieniach tematykę związaną z problemami społecznymi w regionie. Odgrywane sceny mają prowokować refleksję i zachęcić do zmierzenia się z problemami. Pierwszym z poruszanych tematów była migracja pracowników za granicę. W przedstawieniach pokazywano jej skutki, takie jak rozpad tradycyjnych więzi rodzinnych, sieroctwo dzieci, zerwanie więzi z ojczyzną. W sumie szerokiej publiczności zaprezentowano 15 przedstawień ulicznych. Duże zainteresowanie spowodowało uruchomienie programu dodatkowego prezentowanego na 10 wyższych uczelniach.
Według członków Młodego Kolpinga teatr społeczny jest doskonałą formą ukazania ludziom w prosty sposób złożoności życia codziennego.

Włochy/ Tyrol Południowy
Opieka nad dziećmi w Domu Kolpina w Bolzano

Rodzina Kolpinga w Bolzano po raz kolejny uruchomiła w Domu Kolpinga akcję opieki nad dziećmi. W każdy czwartek od 9.30  do 11.30 rodziny mogą zostawić tu swoje pociechy pod opieką, aby w tym czasie mieć możliwość załatwienia różnych pilnych spraw takich jak wizyta u lekarza, wizyta w urzędzie, czy ważne zakupy. Ze względu na to, że Bolzano jest siedzibą wielu urzędów i centrów handlowych oferta Rodziny Kolpinga jest ogromną pomocą zwłaszcza dla matek, na których najczęściej spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi.

Genewa/Szwajcaria
Kolping żąda więcej uwagi dla idei godnej pracy

12 czerwca 2009 r. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga miało możliwość zaprezentowania swojego stanowiska na temat aktualnej sytuacji na rynkach pracy podczas 98. posiedzenia Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.
Jak podkreśliła przedstawicielka Międzynarodowego Dzieła Kolpinga dr Hildegarda Hagemann idea godnej pracy w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego poddana jest dużej próbie. To właśnie kryzys doprowadził do zwiększonej konkurencji na rynkach, a to ma wpływ na warunki pracy i skutkuje często nieprzestrzeganiem praw pracowniczych. Zwłaszcza w trudnych czasach chodzi o to, by pracownicy poprzez obowiązujące międzynarodowe standardy mieli zagwarantowane minimalne prawa. Jak duże znaczenie mają te uregulowania,  pokazała dr Hagemann na przykładzie konwencji C177 o prawach w zakresie  pracy chałupnicznej. Właśnie brak ochrony praw tych pracowników spowodował duży nacisk na koszty produkcji. Mimo, że chałupnictwo jest codziennością zwłaszcza w krajach rozwijających się, (głównie w przypadku kobiet) niskie koszty wynagradzania mają skutki także dla krajów uprzemysłowionych.
Uznanie praw kobiet zatrudnionych w ramach pracy chałupniczej jest świadomym znakiem społecznej odpowiedzialności  Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które występuje w ten sposób za ratyfikowaniem konwencji C177.

Paragwaj
Bio – owoce drogą wyjścia z biedy

Wielu rolników w centralnej części Paragwaju żyje w dużej biedzie bez stałych dochodów. Kolping paragwajski wystąpił z inicjatywą pomocy dla 300 rodzin, która ma zaowocować polepszeniem ich sytuacji ekonomicznej. Uruchomione zostało intensywne doradztwo dla rolników, mające na celu zwiększenie plonów. Kolejnym etapem byłoby zorganizowanie przetwórstwa zebranych produktów rolnych. Dużym powodzeniem na rynku cieszą się suszone owoce z bioprodukcji opatrzone certyfikatem. Przy przestawieniu produkcji na bio- owoce i przy ich przetwórstwie na owoce suszone, Kolping paragwajski może liczyć na pomoc doradczą międzynarodowych ekspertów, w tym noblisty dr Martina Almada. Dzieło Kolpinga pomaga swoim członkom także w zbycie suszonych owoców.
 
Tanzania
Kolping zdobywcą międzynarodowej nagrody

W ramach programu rozwojowego i programu ochrony środowiska realizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych we współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody i jej zasobów wyróżniane są co roku projekty mogące trwale przyczynić się do poprawy sytuacji ludzi bez ingerencji w zasoby natury.
W roku 2009 jednym z 20 zwycięzców tego konkursu zostało Dzieło Kolpinga w Tanzanii. Wyróżniony został projekt mający na celu wprowadzenie ulepszeń w uprawie kawy i jej rynków zbytu realizowany w pięciu tanzańskich wioskach. W ramach tego projektu rolnicy uprawiający kawę otrzymują wsparcie przy stosowaniu nowych metod uprawy roślin zmierzających do podniesienia jakości upraw jak również przy dalszym przetwarzaniu zebranych ziaren kawy. Ponadto wsparcie obejmuje też stworzenie systemu finansowego pozwalającego na sprzedaż kawy za optymalną cenę, aby sytuacja finansowa rolników mogła się ustabilizować.


Opr. Beata Harasimowicz


<<   Powrót do działu - Kolping a praca


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009