Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

„W duchu Kolpinga - siejmy ziarna nadziei dla świata pracy”.

Od momentu powstania w XIX w. Dzieło Kolpinga podejmuje działania związane z poprawą sytuacji osób na rynku pracy. Stąd wszelkie jego inicjatywy w wielu krajach świata podejmowane były m.in. w celu przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia kwalifikacji, przygotowywania do zawodu i tworzenia miejsc pracy. To historyczne dziedzictwo jak i nowe wyzwania związane z globalizacją spowodowały, że na 31 Zebraniu Generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w 2007 r. na Węgrzech uchwalono 5- letni program pracy pod hasłem: „W duchu Kolpinga - siejmy ziarna nadziei dla świata pracy”.

Od roku 2008 w ramach realizacji tego programu wszelkie działania poszczególnych stowarzyszeń Dzieła Kolpinga w ponad 61 krajach świata w jeszcze większym stopniu niż dotychczas skierowane są na świat pracy, m.in. na przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnianie godnych warunków pracy i zmniejszenie liczby osób pracujących w sektorze nieformalnym. Inicjatywy te nie polegają na przeprowadzaniu analiz i debat, jakkolwiek nie byłyby one ważne. Kolping jest organizacją „akcji”. Chodzi więc o konkretne działania prowadzone przez Rodziny Kolpinga - najmniejsze struktury organizacyjne, przez związki diecezjalne i narodowe Dzieła Kolpinga jak i przez struktury kontynentalne Dzieła Kolpinga.
„Zatrudnienie jest najpewniejszą drogą wyjścia z biedy” – brzmi zapis w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Poprzez swoje działania Dzieło Kolpinga pragnie udowodnić, że jest po stronie bezrobotnych i pomaga im odnaleźć drogę do pracy. Dzięki wzmocnionym inicjatywom w tym zakresie przyczynia się do zredukowania biedy spełniając tym samym niektóre z Milenijnych Celów Rozwoju.

Poniżej przedstawiamy działania Dzieła Kolpinga na świecie na rzecz rynku pracy. Przedstawione przykłady i narzędzia pomocy nie są teorią, ale praktyką, która została zastosowana i odniosła sukces. Mamy nadzieję, że niektóre z nich staną się inspiracją do działań podejmowanych przez inne organizacje, którym rozwiązywanie problemów bezrobocia leży na sercu.


Beata Harasimowicz

 


 

Trzy obszary działania Dzieła Kolpinga - Rozmowa z Hubertem Tintelottem  >>

Kolping na świecie – Chile-Paragwaj–Niemcy  >>

„Od kiedy tu się wprowadziłam, moje życie stało się bardziej kolorowe" - rozmowa z Christine Leopold  >>

"Godne przeżywanie trzeciego wieku" – rozmowa z p. Krystyna Wawrowską  >>

KOLPING NA ŚWIECIE: Rumunia-Włochy-Szwajcaria-Paragwaj-Tanzania  >>

Czas na Polkę  >>

KOLPING NA ŚWIECIE: Ukraina - Birma  >>

Godna praca obszarem działania Europejskiego Dzieła Kolpinga >>

Trzy fundamenty Dzieła Kolpinga - wywiad z ks. Axelem Wernerem, prezesem generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga  >>

Brzesko: „W Kolpingu Ci pomogą..” ... >>

KOLPING NA ŚWIECIE: Indie - Portugalia - Austria ... >>

„Sprawa romska ogromnie leży mi na sercu” – mówi ks. prezes słowackiego Kolpinga ... >>

Dzieło Kolpinga w Polsce dla osób bezrobotnych ...  >>

Dzieło Kolpinga w Rumunii kształci kucharzy i kelnerów ...   >>

O bezrobociu na posiedzeniu Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga ...  >>

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009