Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Godna praca obszarem działania Europejskiego Dzieła Kolpinga

Europejski Kongres Kolpingowski w Bratysławie: „Wolność oznacza także odpowiedzialność”


Pod hasłem „Wolność zobowiązuje nas do odpowiedzialnego kształtowania przyszłości” odbył się w Bratysławie w dniach 2-4 października Europejski Kongres Kolpingowski. Około 220 uczestników z 18 państw europejskich, w tym z Polski, miało okazję przypomnieć sobie wydarzenia z roku 1989 oraz porozmawiać na temat dzisiejszych perspektyw rozwoju Europy. Wśród celów działania na najbliższe lata znalazło się także wdrażanie zasad godnej pracy.
Podczas tematycznych wykładów i grup roboczych pod przewodnictwem znamienitych naukowców, polityków jak i przedstawicieli Kościoła prowadzono ożywione dyskusje dotyczące świata pracy, małżeństwa i rodziny, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialności za Europę i świat. W uchwalonej na koniec spotkania Deklaracji Bratysławskiej Europejskie Dzieło Kolpinga sformułowało cele i obszary pracy na najbliższe lata. Cytując Deklaracje Bratysławska są to:

  • wzbudzanie aktywności swoich członków do czynnego i odpowiedzialnego działania w rozwoju demokracji,
  • wzmacnianie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa,
  • wdrażanie podstawowych zasad godnej pracy,
  • uświadamianie obywateli o ich odpowiedzialności za sprawiedliwość społeczną na świecie,
  • skutecznie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

W trakcie prezentacji Deklaracji Bratysławskiej sekretarz Europejskiego Dzieła Kolpinga p. Hubert Tintelott powiedział:
„Rok 1989 r. stał się dla krajów Europy - Środkowo- Wschodniej nowym początkiem. Dziś – 20 lat po tej diametralnej przemianie – okazuje się jednak, że nie wszystkie oczekiwania Europejczyków mogły zostać spełnione. Wolność często jest rozumiana jako wolność indywidualna, wolność jednostki. Wolność oznacza jednakże także odpowiedzialność jednostki za kształtowanie społeczeństwa.”

Podczas prezentacji filmów z 1989 roku ukazujących znamienne wydarzenia w wielu krajach europejskich oraz przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami tamtych wydarzeń nie mogło zabraknąć akcentów polskich. O wizycie w Polsce Ojca św. Jana Pawła II z roku 1979 oraz o „Solidarności” mówił na forum Kongresu sekretarz naczelny Dzieła Kolpinga w Polsce Krzysztof Wolski.


Beata Harasimowicz

<<   Powrót do działu - Kolping a praca


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009