Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Finał spotkań informacyjnych w Wadowicach

Spotkanie potencjalnych partnerów wadowickiej sieci tworzonej w ramach projektu ”Współpraca dla pracy”, o którym informowaliśmy m.in. na łamach prasy („Dziennika polskiego”), uwieńczyło cykl zebrań na terenie 8 powiatów biorących udział w projekcie.
 
Na spotkanie, które odbyło się w dniu 25 marca br. w siedzibie Rodziny Kolpinga w Wadowicach na zaproszenie liderów tamtejszej sieci przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”-Wieprz oraz Akcji Katolickiej. Licznie reprezentowana było Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Wadowicach.

Z ramienia Związku Centralnego Dzieła Kolpinga przybyli sekretarz naczelny, koordynatorka projektu oraz  asystentka do spraw merytorycznych. Sekretarz naczelny przybliżył zebranym postać, idee i dzieło błogosławionego Adolpha Kolpinga w kontekście działalności Rodzin Kolpinga funkcjonujących na rzecz bliźniego na całym świecie.

Animator współpracy-Pani Magdalena Barycz-Kobylańska oraz Przewodniczący wadowickiej Rodziny Kolpinga zaprezentowali dotychczasową działalność stowarzyszenia w ramach projektów oraz poza nimi na rzecz wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób bezrobotnych, podkreślając ich realne efekty, przekładające się na zmniejszenie odsetka osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.

Uczestnicy wydarzenia po wysłuchaniu prezentacji dotyczącej charakterystyki założeń projektu podzielili się uwagami, wątpliwościami oraz spostrzeżeniami, a następnie przedstawili doświadczenia oraz opis działalności własnych organizacji. Zgromadzeni przedstawiciele organizacji zadeklarowali chęć udziału we wspólnych działaniach w ramach projektu. Wypracowano wstępny zarys obszarów współpracy w ramach zawiązującego się partnerstwa. W toku rozmów partnerzy zaprezentowali pomysły na poszerzenie grona partnerów i zaproszenie kolejnych organizacji do współpracy.

Spotkaniu w miłej atmosferze przyświecało hasło projektu „Zamieńmy wędki na sieci”.

Urszula Bukowska

 

<<   Powrót do działu - Z życia sieci

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009