Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Dzieło Kolpinga w Rumunii kształci kucharzy i kelnerów

Obok rolnictwa i produkcji przemysłowej, a w niektórych rejonach także i rzemiosła, istnieje w Rumunii coraz większe zapotrzebowanie na zatrudnienie w sektorze usług. Ale z drugiej strony zawody usługowe wymagają coraz wyższych kwalifikacji zawodowych, także jeśli chodzi o dziedziny związane z hotelarstwem i gastronomią. Tymczasem coraz trudniej znaleźć dobrych fachowców. Te niszę stara się wypełnić rumuńskie Dzieło Kolpinga przygotowując w swoich ośrodkach kształceniowych wykwalifikowanych kucharzy i kelnerów. 

 

 

 

W ciągu ostatnich kilku lat około 3 milionów osób opuściło Rumunię szukając lepszych możliwości zatrudnienia zagranicą, zazwyczaj w krajach z nią sąsiadujących. Najczęściej pracy zagranicą poszukują młodzi, dobrze wykształceni ludzie, ci których ten kraj słabo rozwinięty gospodarczo najbardziej potrzebuje. Fala wyjazdów spowodowała dramatyczny spadek liczby fachowców, co w niedługim czasie urosło do poważnego problemu. Rumuńskie Dzieła Kolpinga stara się temu przeciwdziałać.

Praktyki w Hotelu Kolpinga
Od wielu lat Kolping w Rumunii prowadzi działania w zakresie rynku pracy koncentrując się przede wszystkim na kształceniu zawodowym, w szczególności zaś na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych młodych osób. W zaistniałej sytuacji w ostatnim czasie rozszerzona została oferta kształceniowa. Od kiedy w Braszowie otwarty został nowy Hotel Kolpinga wraz z Ośrodkiem Kształceniowym swoje umiejętności zawodowe mogą podnieść tu młodzi ludzie zdobywający wykształcenie  w dziedzinie gastronomii.
W pierwszym roku nauki wykształconych zostało tu 32 kucharzy i 48 kelnerów, których nauka zakończyła się zdaniem egzaminu i otrzymaniem certyfikatu uznawanego także przez władze państwowe. Kolpingowski Ośrodek Kształceniowy w Braszowie dysponuje nowocześnie wyposażoną kuchnią i wysoko wykwalifikowanym personelem, który gwarantuje kursantom wysoki poziom nauki. Wśród hoteli i restauracji w tym rejonie istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, toteż absolwenci kursów natychmiast mogą uzyskać zatrudnienie.
Dzięki nowemu ośrodkowi kształceniowemu Dzieło Kolpinga w Rumunii ma nadzieję przyczynić się do rozwiązania problemu ciągłego braku fachowców, który jest odczuwalny także w zakresie turystyki, skutecznie hamując jej rozwój.
W programach nauczania w szkołach publicznych na praktyczną naukę zawodu przeznaczone jest niewiele czasu. Dlatego Dzieło Kolpinga ma szansę zaoferować bardziej nowoczesne podejście, nawet poprzez ofertę krótkich kursów zawodowych nastawionych wyłącznie na zdobywanie umiejętności praktycznych.

Najlepsi w regionie
Ośrodek otrzymuje fachowe wsparcie ze strony ekspertów z Domu Kolpinga we Frankfurcie, który w znacznym stopniu przyczynił się też do jego powstania. Obecnie istnieje ścisła kooperacja pomiędzy oboma placówkami. Sprawnie działająca sieć łącząca oba ośrodki i możliwość uzupełnienia kwalifikacji zagranicą przez słuchaczy kursów sprawia, że kolpingowski ośrodek kształceniowy w Braszowie jest jednym z  najbardziej konkurencyjnych w regionie. W roku 2008 zdobył on pierwszą nagrodę Izby Rzemieślniczo – Przemysłowej dla najlepszego małego przedsiębiorstwa w dziedzinie kształcenia i usług. Jak na tak młode przedsięwzięcie jest to duży sukces.

Szkolnictwo zawodowe w Rumunii
Szkolnictwo zawodowe w Rumunii charakteryzuje się dużym scentralizowaniem, słabą infrastrukturą, brakiem dobrze wykwalifikowanego personelu i przestarzałymi programami nauczania. Ograniczone środki finansowe, a także brak woli politycznej były przez długi czas hamulcem reform strukturalnych w tej dziedzinie. Wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi do 25 roku życia jest tutaj bardzo wysoki i plasuje Rumunię na drugim miejscu w Europie, zaraz po Polsce. Gdyby nie masowe wyjazdy do pracy zagranicą byłby on jeszcze wyższy. Szacuje się także, że około 2,3 mln osób pracuje w szarej strefie. Są to najczęściej najmniej wykwalifikowani pracownicy.

Wyrównywanie szans
Od wielu lat rumuńskie Dzieło Kolpinga próbuje rozwiązywać narastające problemy oferując młodym ludziom możliwość poniesienia kwalifikacji zawodowych i czyni to niezwykle skutecznie. Działania te są tym bardziej cenne, że sektor państwowy nie zdaje się dbać o lepszą jakość kształcenia zawodowego. A lepsze wykształcenie jest dobrem, za które w placówkach niepublicznych trzeba płacić. Kolping stara się wyrównywać szanse tych, których na kształcenie w placówkach prywatnych nie stać.


                                                                                                                            
BH

 <<   Powrót do działu - Kolping a praca


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009